Rådgivningsgruppen

Nr. 06/1996 – Seminar om arbeidet med reformen

Vi ble forespurt om å forelese på et seminar om arbeidet med reformen.

26. mars 1996 – møte nr. 49
Bodil Riisberg har de fire siste årene
jobbet med HVPU-reformen og kultur.

Bodil spurte om RGB kan komme på et seminar
som KKF skal lage.

Samtlige kommuner i Akershus fylke
er invitert til seminaret.

Bodil ønsker at RGB skal forelese på seminaret
og fortelle om det arbeidet vi gjør.

Hun har satt av 1/2 time.

RGB er også invitert til å være med på seminaret
som deltagere.

Temaet for seminaret er
«Hvor står vi og hvor går vi».

Seminaret er torsdag 25. april
09.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2.

Bodil sender oss et brev
hvor hun spør om RGB vil forelese på seminaret.

Hun sender også invitasjon til seminaret.

 

Vedtak:
RGB tar i mot utfordringen
og foreleser på seminaret.

Delt ut invitasjon og program for seminaret.

Anne og Harald har lyst til å snakke om RGBs arbeid.

Det blir et planleggings-møte neste uke
for å finne mer ut av hva som skal sies på forelesningen.

 

Vedtak:
Alle må søke om permisjon.

Alle lager en lapp hvor de forteller litt om seg selv.

Navn,
arbeidsplass,
spesiell interesse for arbeid i RGB.

Lars Ole avtaler tid for planleggings-møte i neste uke
og ringer Harald og Anne.

 

23. april 1996 – møte nr. 51
Invitasjon og program for seminaret ble delt ut.

Anne og Harald har lyst til å snakke om RGBs arbeid.

Det blir et planleggings-møte neste uke
for å finne mer ut av hva som skal sies
på forelesningen.

 

Vedtak:
Alle må søke om permisjon.

Alle lager en lapp
hvor de forteller litt om seg selv,
navn,
arbeidsplass og
spesiell interesse for arbeid i RGB.

Lars Ole avtaler tid for planleggings-møte i neste uke
og ringer Harald og Anne.

7. mai 1996 – møte nr. 52
Alle syntes det var spennende
og utfordrende å presentere gruppen.

Vi så på video-opptak fra forelesningen.

Det er flere ting vi må trene på
til neste gang vi skal forelese.

Vedtak:
Vi må lage en perm med overheads
til de som skal forelese.

Vi ser på videoen en gang til på neste møte.

 

22. mai 1996 – møte nr. 53
Vi skulle sett på videoen fra forelesningen.

Vedtak:
Utsatt.

4. juni 1996 – møte nr. 54
Vi har fått referat fra seminaret
og en lapp med hilsen fra Bodil.

Vedtak:
Se på video er utsatt til neste møte.

 

4.september 1996 – møte nr. 55
Vedtak:
Se på video fra seminaret
er utsatt til neste møte.

17. september 1996 – møte nr. 56
Vedtak:
Se på video fra seminaret
er utsatt til neste møte.