Rådgivningsgruppen

Nr. 06/1994 – Kurs i presentasjons-teknikk og orienteringsdag

Ett av medlemmene i gruppen var på kurs i presentasjons-teknikk i Asker.

10. APRIL 1994 – møte nr. 15
Vi har ennå ikke fått noen informasjon
fra Asker gruppen

Vedtak:
Lars Ole ringer til alle
hvis han får høre noe mer.

 

24. APRIL 1994 – møte nr. 16
Rene og Lars Ole var på kurs i Asker torsdag 23. April.

På kurset snakket vi med John Ib fra Danmark
om det å ikke bare gjøre som alle andre gjør,
men selv finne ut hva jeg vil.

Astri Bergli fortalte om hvilke klær og farger
som passer for oss.