Rådgivningsgruppen

Nr. 06/1993 – Møteregler

Vi laget regler for hvordan vi skal oppføre oss på møtene.

19. SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

 

 03.OKTOBER 1993 – møte nr. 3
VI SNAKKET OM HVILKE MØTEREGLER VI SKAL HA.

VI HAR LAGET EN LISTE.