Rådgivningsgruppen

Nr. 05/2019 – Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

.

03. desember 2019- møte nr. 500
Fortsetter på juleavslutningen

 

07. januar 2020- møte nr. 501
Vi har sett på skjemaet og lager forslag til enklere tekst.

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte

 

21. januar 2020- møte nr. 502
Vi har sett på skjemaet og lager forslag til enklere tekst.

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte

 

04. februar 2020- møte nr. 503
Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:
Vi venter fortsatt på svar fra Tone

 

03. mars 2020- møte nr. 504

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte

 

22. september 2020- møte nr. 505

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte


20. oktober 2020- møte nr. 507

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med Tone Rokseth
og avtaler hva vi skal gjøre videre.

 

3. november 2020- møte nr. 508

Vedtak:
Venter på svar fra Tone og Heidi.

17. november 2020- møte nr. 509

Vedtak:
Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.

 

1. desember 2020- møte nr. 510

Vedtak:
Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.
Merete snakker med Heidi om dette på mandag.


15. desember 2020- møte nr. 511

Vedtak:
Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.
Merete snakker med Heidi om dette på mandag.

 

31. august 2021- møte nr. 512

Vedtak:
Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.
Merete snakker med Heidi om dette på mandag.

 

14. september 2021- møte nr. 513

Vedtak:
Avklares med Heidi.

 

28. september 2021- møte nr. 514

Vedtak:
Avklares med Heidi.

12. oktober 2021- møte nr. 515

Vedtak:
Avklares med Heidi.

 

26. oktober 2021- møte nr. 516

Avklares med Heidi.

Vedtak:
Tilrettelegger har sendt e-post
med spørsmål om hvordan det går med denne saken

 

26. oktober 2021- møte nr. 516

Avklares med Heidi.

Vedtak:
Saken følges opp.

 

07. desember 2021- møte nr. 518

Avklares med Heidi.

Vedtak:
Saken følges opp.

 

22. februar 2022- møte nr. 521
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:
Saken følges opp.


01. mars 2022- møte nr. 522
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:
Saken følges opp.


19. april 2022- møte nr. 523
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:
Ble utsatt på SAR-møtet 22. mars til 24. mai.

 

10. mai 2022- møte nr. 526
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:
Tas opp på SAR

 

14. august 2022- møte nr. 527
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:
Tas opp på SAR