Rådgivningsgruppen

Nr. 05/2018 – Hvordan skal vi feire RGB’s 25-års jubileum

Vi er 25 år fra 13. september 2018 til 12. september 2019. Det har kommet mange forslag og vi har laget en plan. Vi planlegger å ha en stand på ViVil-lekene og Morodals-festivalen. På sommer-avslutningen 2019 ønsker vi å invitere utvalgte gjester.

28.august 2018- møte nr. 479
Et arrangement i Kommunegården,
med fest i kantinen på kvelden.
Foredrag om arbeidet gjennom 25 år.

Vedtak:
Fortsette saken på neste møte.

 

11.september 2018- møte nr. 480
Vi må finne ut om vi kan få noen penger til å feire jubileum.

Vedtak:
Merete tar det opp i sentralt brukerråd
om hvordan vi kan få tak i penger til dette.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481
Vi må finne ut om vi kan få noen penger til å ferie jubileum.

Vedtak:
Merete tar det opp i sentralt brukerråd
om hvordan vi kan få tak i penger til dette.