Rådgivningsgruppen

Nr. 05/2015 – Nye regler for ferieturer

Spørsmål om nye regler for ferieturer.

02.juni 2015 – møte nr. 425
Erik tok opp spørsmålet om de nye reglene
som sier at miljø-personalet ikke lenger skal delta på ferie-turer.

Det er kun turene til tilrettelagt fritid som kommunen bidrar til.

Vi ba en tjenesteleder om å komme på dagens møte
og fortelle om ordningen.

I dag tidlig fikk vi beskjed om at det ikke lot seg gjøre.

Vedtak:
Vi må finne ut hva dette handler om
og hvem som kan forklare det for oss.