Rådgivningsgruppen

Nr. 05/2013 – Bærums-konferanse 2014 – «Ingenting om oss del I»

Begynt å planlegge en konferanse høsten 2014.

5.november 2013 – møte nr. 389
Det er lenge siden vi har hatt en Bærums-konferanse.
Den siste var i 2006.
Vi ønsker å lage en ny konferanse,
men det er viktig at flere blir med på det.

Vedtak:
Vi tar opp saken under eventuelt på SAR-møtet 19.11.

19.november 2013 – møte nr. 390
Det er lenge siden vi har hatt en Bærums-konferanse.
Den siste var i 2006.
Vi ønsker å lage en ny konferanse,
men det er viktig at flere blir med på det.

Vedtak:
Vi tar opp saken under eventuelt på SAR-møtet 19.11.