Rådgivningsgruppen

Nr.05/2011 – Forelesninger til høsten

Vi har planlagt hvem som skal forelesere på vernepleierhøgskolen i Fredrikstad og Akershus. Vi har også laget spørsmål til studentene.

30.august 2011 – møte nr. 344
Vi har fått spørsmål om forelesninger
for studenter på høgskolene i Østfold og Akershus.

Vedtak:
Erik og Jacob holder foredrag
for studenter på Østfold høgskole 8. september.

John-Harald og Anne Marie holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 7. oktober.

Tove og Renate holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 28. november.

13.september 2011 – møte nr. 345
Erik og Jacob har holdt foredrag
for studenter på Østfold høgskole 8. september.
Det var nærmere 60 studenter tilstede.

Studentene stilte mange spørsmål og var veldig aktive.

Vi fikk ikke tid til å stille de spørsmålene vi hadde laget.
De lovet å sende de på e-post.

Vedtak:
John-Harald og Anne Marie holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 7. oktober.

Tove og Renate holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 28. november eller 5.
desember?

27.september 2011 – møte nr. 346
John-Harald og Anne Marie holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 7. oktober.

Vedtak:
Tove og Renate holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 5. desember?

11.oktober 2011 – møte nr. 347
John-Harald og Anne Marie har holdt foredrag
for studenter på Akershus høgskole 7. oktober.
Det var ca. 30 studenter tilstede
og de var veldig lyttende til alt vi hadde å fortelle.

Vedtak:
Tove og Renate skal holde foredrag
for deltidsstudenter på Akershus høgskole 5. desember.
Forelesningen skal foregå på det gamle politihuset i Sandvika

22.november 2011 – møte nr. 350
Tidspunkt er mandag 5. desember kl. 10.30 til kl 14.30
Vi har sett på lysbildene fra tidligere forelesninger

Saker studentene ønsker at vi forteller om:
05/03 prinsipper for selvbestemmelse
01/05 SOR-KONFERANSE 2005
10/07 selvbestemmelse og brukermedvirkning
11/07 «Vi vil, vi vil, men får det ikke til?»
01/10 Verdenskongress i Berlin
03/10 Handlingsprogram 2011-2014
05/11 Ny vergemåls lov

Vedtak:
Lars Ole avtaler transport med Renate, Tove
Lars Ole spør Cecilie om hun vil være med.

6.desember 2011 – møte nr. 351
Mandag 5. desember kl. 10.30 til kl 14.30
var Renate, Tove og Lars Ole på Høgskolen i Akershus.

Renate syntes det var fint å være der,
studentene var fornøyde,
de syntes vi var flinke
og at det vi snakket om var viktig.

Vedtak:
Tove og Renate må leverer skattekort til Lars Ole

17.januar 2012 – møte nr. 352
Jacob og Cecilie hadde foredrag for vernepleier-studenter.
De var 1–års studenter på deltid.

Vedtak:
Vi ser på studentenes svar på våre spørsmål på neste møte.

31.januar 2012 – møte nr. 353
Vi har sett på studentenes svar på våre spørsmål.

Spørsmål 1:
Er det bra at utviklingshemmede får mer selvbestemmelse?

En gruppe svarte Ja, dette er fordi det bidrar til økt livskvalitet
og økt følelse av kontroll over eget liv.

Påvirkning over eget liv er en nedfelt menneskerett.

Bra svar:
Ja dette er fordi det bidrar til økt livskvalitet
og følelse av kontroll over eget liv,
alle har rett til å bestemme over eget liv,
dette er en nedfelt i menneskerettene.

Selv om det er lovpålagt med selvbestemmelse,
kan det oppstå situasjoner hvor dette ikke er tilfelle.

Dette er noe vi som tjenesteytere bør være bevisste på
i vårt arbeid med utviklingshemmede.

Dårlig svar:
En annen gruppe svarte:
Både og,
vurdert ut fra kompetansenivå
og tilrettelegging.

Mange er det bra for som kan klare mer selv,
men noen har behov for at andre tar valg
de ikke har kompetanse til å ta selv.

Jacob synes at alle kan og må få bestemme selv,
derfor er det første svaret klart det beste.

De andre i gruppen er enig med Jacob.

Vi så også på spørsmål 2 som handlet om hva som skal til
for at du skal trives med å jobbe i en bolig.

Vi synes studentenes svar var gode.

De to siste spørsmålene handlet om sosiale medier.

Studentene trakk frem det å overholde taushetsplikt
og ikke bli venn med beboerne på Facebook.

Sosiale medier kan føre til økt integrering i samfunnet,
men også fare for å bli utnyttet
eller utlevere for mye om seg selv.

Sosiale medier kan gi et større nettverk
og en ny møte-plass.

Vedtak:
Mange bra svar fra studentene.