Rådgivningsgruppen

Nr.05/2008 – Temakveld vår 2008

Bjørn Røed og Gøran Sveadsether fra kommunens administrasjon informerte om omsorgs-meldingen. Vi kom med våre meninger og ønsker.

22.april 2008 – møte nr. 282
Planlegge tema og dato.

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

 

6.mai 2008 – møte nr. 283
Vårens tema-kveld
blir med omsorgs-meldingen som tema.

Vedtak:
Se sak 08/07.

 

17.juni 2008 – møte nr. 287
Vi lager en samling i forkant av Stemme-Høringen.

På denne kvelden kan de som ønsker det
øve seg på å si noe med flere mennesker tilstede.

Vedtak:
Lørdag 1. november kl. 12.00 til 16.00.

Sted er ikke bestemt.

 

9.september 2008 – møte nr. 288
Vi lager en samling i forkant av Stemme-Høringen.

Lørdag 1. november kl. 12.00 til 16.00.

På denne kvelden kan de som ønsker det
øve seg på å si noe med flere mennesker tilstede.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

 

23.september 2008 – møte nr. 289
Lørdag 1. november kl. 12.00 til 16.00.

– forberedelse til Stemme-Høring.

Hvem skal inviteres og når skal vi sende ut invitasjonen.

Skal noen si noe?

Innledning om hva er en Stemme-Høring.

Forslag til forberedelse for de som kommer:

– Velge ut noe man er opptatt av.
– Øve seg litt på forhånd.
– Skrive ned det man ønsker å si.

Vedtak:
Vi lager ferdig og sender ut invitasjonen på neste møte.

 

7.oktober 2008 – møte nr. 290

Vedtak:
Vi har valgt å utsette denne Tema-dagen
fordi Stemme-Høringen er utsatt.