Rådgivningsgruppen

Nr. 05/2006 – Rapport 2006

Rapport for 2005 skrevet ferdig og sendt til samarbeidspartnere.

16.mai 2006 – møte nr. 245
Vi leste igjennom forslaget til rapport.

Vedtak: 
Rapporten ble godkjent med noen kommentarer.