Rådgivningsgruppen

Nr. 05/2005 – Stortings-valg 2005

Vi ønsket at de forskjellige partiene skulle lage en lett-lest valgbrosjyre som vi fikk laget til lokalvalget i 2003.

 

26.april 2005 – møte nr. 223
Samarbeide med Klar Tale og Delta-senteret.

Vedtak:
Lars Ole inviterer Kjersti Skirdal fra DELTA-senteret på neste møte.

 

18.mai 2005 – møte nr. 224
Leif Kåre fortalte kort om seg selv
og om hvorfor det er viktig med RGB.

Viktig at funksjonshemmede
får komme til ordet og si hva de mener.

Rita fortalte kort om seg selv
og arbeidet med lett-lest brosjyre
om endret bebeoer-sammen-setning.

Tove fortalte kort om seg selv.

Hun fortalte om politiker-stafetten.

Kjersti Skirdal jobber som prosjekt-leder ved DELTA-senteret.

DELTA-senteret er statens senter
for til-rettelegging for til-gjengelighet for funksjonshemmede
og for deltagelse i samfunnet.

Vi fikk mange spennende brosjyrer.

Kjersti jobber spesielt med et prosjekt som heter:

”Til-gjengelighet til valg
og utøvelse av borger-rettigheter”.

Til-gjengelighet til valget 2005
Lage en veileder til kommunene som forteller
hvordan de kan til-rettelegge for funksjonshemmede.

Dette gjelder for alle funksjonshemmede.

Det blir laget en sjekk-liste,
hvor man kan krysse av at ting er gjort
for å gjøre det til-gjengelig.

Kommunal- og regional departe-mentet (KRD)
har ingen krav til de politiske partiene
når det gjelder til-rettelegging av informasjon.

Jan Morten Sundeid har jobbet mye med valg i KRD.

24.mai 2005 – møte nr. 225

Vi hører med NFU hva de har tenkt å gjøre.

 Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

 

7.juni 2005 – møte nr. 226
NFU vil lage et vedlegg til august-nummeret.

Der vil de skrive om hva de forskjellige partiene
mener om viktige spørsmål.

 Vedtak:
Fortsetter saken etter sommeren.

 

30.august 2005 – møte nr. 227
I siste nummer av Samfunn for alle nr. 5/05

Står det litt om hva de forskjellige partiene står for.

Det er ikke skrevet på lett-lest.

Vedtak:
Alle ser på tilgjengeligheten i sitt valg-lokale.

Vi snakker om dette på neste møte.

 

13.september 2005 – møte nr. 228
Vedtak:
Utsettes til neste møte.

 

27.september 2005 – møte nr. 229
Tove stemte på Levre skole.

Det var litt trangt for velgere med rulle-stol.

John-Harald stemte på Eiksmarka skole.

Der hadde de laget kjørerampe samme dag.

Dør-tersklene var litt høye.

Leif Kåre stemte på Gommerud skole.

Tilgjengeligheten der var god.

 Lars-Ove stemte på Lommedalen skole.

Tilgjengeligheten der var god.

 Vedtak:
Vi sender en tilbake-melding til valgstyret.

Vi håper at til kommunevalget i 2007
er alle valg-lokaler tilgjengelige
for alle kommunens innbyggere.