Rådgivningsgruppen

Nr. 05/2002 – Nordisk samarbeid

Våre venner fra ULF ønsker å komme på besøk til oss. Vi vil vise de boliger og arbeidsplasser.

19. mars 2002 – møte nr. 162
Våre venner i ULF ønsker å komme på besøk.

Vi skriver et brev og spør når de vil komme.

Vi må også spørre om hvor lenge de vil være her.

Jon Erling vil invitere de
til å se på arbeids-plasser,
fritids-tilbud
og boliger.

John-Harald ønsker at de skal holde et kurs for oss.

Hva kan de holde kurs om?

Spørre de hva de har lyst til å se på.

Vedtak:
Bente skriver et forslag til brev

2. april 2002 – møte nr. 163
Bente hadde laget et forslag til brev
som vi startet med.

Vi laget et brev som vi sender.

Vedtak:
Lars Ole sender brevet.

 

16.april 2002 – møte nr. 164

Vi har ikke hørt noe etter at brevet ble sendt.

Lars Ole har ringt og spurt,
men Gitte er reist bort.

Vedtak:
Vi venter på svar fra ULF.

30.april 2002 – møte nr. 165
Vi har ikke hørt noe etter at brevet ble sendt.

Lars Ole har ringt og spurt,
men Gitte er reist bort.

Vedtak:
Vi venter på svar fra ULF.

Lars Ole prøver å ringe igjen.

 

14.mai 2002 – møte nr. 166
Lars Ole har snakket med Gitte hos ULF.

ULF har hatt mye å gjøre,
de har derfor ikke hatt tid
til å svare på brevet vårt.

De lovet å gi oss svar før sommer-ferien.

Vi fikk også vite at ULF
har ikke råd
til å reise til Australia.

Vedtak:
Venter med saken.

 

28.mai 2002 – møte nr. 167
Forslag om vi skal arrangere en Nordisk samling.

Hvor vi invitere andre utviklingshemmede.

Politikere og ledere i kommunen,
NFU,
foreldre,
presse
og fag-folk.

Gruppen fra Ålesund
kan tenke seg å komme
på et slikt arrangement.

Vedtak:
Vi fortsetter med saken på neste møte.

 

11.juni 2002 – møte nr. 168
Kafe Steinbua vil være med.

ULF i Danmark har sagt de er interessert.

John-Harald har vært med på Nordisk samling
i Uppsala i Sverige i 1986.

Forslag om å knytte det opp mot Vivil-lekene

Vedtak:
Vi fortsetter saken over sommeren

27.august 2002 – møte nr. 169
Vi har ikke hørt noe fra Ålesund.