Rådgivningsgruppen

Nr. 05/1998 – Data og internett

Spørsmål om hvordan gruppen kan nå ut på internett.

21. april 1998 – møte nr. 89
Renne og Lars Ole
var på møte fredag 17. april kl. 12.30
med Trude Jerijervi
som er informasjons-konsulent i BIOM
og Petter Tumyr
som er ansvarlig for Bærum kommunes Internett-sider.

På møtet diskuterte vi hvordan RGB
kan gå ut med informasjon om gruppens arbeid
på Internett.

Jerijervi forklarte oss forskjell på Internett og Intranett.

Internett er et nett-verk av data-maskiner som går over hele verden
og som kan brukes av alle.

Intranett er kommunens eget nett-verk av data-maskiner
som ingen andre kan bruke
hvis de ikke har pass-ord.

Bærum kommune får egen hjemme-sider onsdag 22. april.

Vi har ikke hørt noe fra Tyrholm
som skal skaffe oss data-maskiner.

Vedtak:
Lars Ole ringer Tyrholm
og spør om han har klart å skaffe datamaskiner til oss.