Rådgivningsgruppen

Nr. 05/1996 – Handikap 96

3 av gruppens medlemmer deltok på en forelesning om tilgjengelighet. Forelesningen foregikk i forbindelse med Handikapmessen.

26. mars 1996 – møte nr. 49
Norges Handikapforbundet
arrangerer messe og seminarer
på Infor-Rama Senteret 16. – 18. april.

Et av seminarene handler om tilgjengelighet i nærmiljø.

Vedtak:
Vi melder oss på seminaret «Tilgjengelige nærmiljø»
tirsdag 16. april kl. 09.00 til kl. 12.00.

Vi søker om å få dekket deltager-avgiften fra et fond
som Norges Handikapforbund har ansvaret for.

9. april 1996 – møte nr. 50
Harald,
Rene,
Tove
og Anne
er påmeldt til «Tilgjengelige nærmiljø»
tirsdag 16. april kl. 09.00 til kl. 12.00.

Harald og Tove får fri.

Vedtak:
Anne ringer søker om permisjon i morgen.

Rene sjekker med sin jobb i morgen.

Ringer Lars Ole og gir beskjed.

 

23. april 1996 – møte nr. 51
Harald,
Tove
og Anne
var på seminaret om «Tilgjengelige nærmiljø»

Foredraget foregikk på Rica hotell.

Tove leste opp seminar-programmet
for de andre i gruppen.

Harald og Tove
syntes foredraget om Sandvika sentrum var best.

Anne likte foredraget om Lillehammer best.