Rådgivningsgruppen

Nr. 05/1995 – Kommune- og fylkestingvalget 1995

Vi har besøkt flere valg-lokaler og sett på tilgjengeligheten med tanke på bl.a. skriftlig informasjon. Rapport er sendt til kommunens valg-styre.

05/95     KOMMUNE- OG FYLKESTING-VALGET 1995

 

  1. mars 1995 – møte nr. 32

Vi leste opp forslaget til brev til kommunalt råd (vedlegg 4). Alle var enige i det som sto skrevet. Brevet ble underskrevet.

 

Vedtak:     Lars Ole sender brevet.

 

  1. april 1995 – møte nr. 33

Brevet til kommunalt råd er sendt.

 

Vedtak:     Vi venter på svar fra kommunalt råd.

Alle tenker på hva RGB kan bidra med

i forbindelse med valget

til neste møte.

 

  1. april 1995 – møte nr. 34

Leste brevet fra kommunalt råd.

(Vedlegg 1-34).

 

Vedtak:     Vi drar rundt til valg-lokaler på valg-dagen

og ser på tilgjengelig-heten.

 

  1. september 1995– møte nr. 38

–  Vanskelig å vite hvem en skulle levere valg-kortet til

–  Vanskelig å få oversikt over parti-listene,

alt for mange på en gang.

–  Vanskelig å lese sort på blått

(Informasjonen om fylkesting-valget).

–  Ikke så lett å se hvem som var valg-hjelpere

 

Vedtak:     Lars Ole sender en rapport til valg-styret.

 

  1. oktober 1995 – møte nr. 39

Lars Ole har sendt rapport til valg-styret.

Vi gjennomgikk rapporten.

 

Vedtak:     Vi avventer svar på rapporten.