Rådgivningsgruppen

Nr. 04/2019 – Helsetilsynet på besøk

.

29. oktober 2019- møte nr. 498
Vi snakket litt om Helsetilsynets oppgaver
og om fylkesmannens oppgaver.

Vedtak:
Vi ber de komme 3. desember kl.10.30 til kl. 11.30.

 

12. november 2019- møte nr. 499

Vi ser på spørsmålene sammen med
gjengen fra Fredrikstad neste tirsdag.

Vedtak:
Ingen vedtak.

 

03. desember 2019- møte nr. 500

Silja er vernepleier i Statens helsetilsyn i Oslo,
og har jobbet der i 9 måneder.
Har tidligere jobbet i bolig for mennesker med utviklingshemming.

Er opptatt av tvang og makt.

Min rolle er å vurdere godkjenninger av helsepersonell
som har fått klager mot seg.

Lager kursmateriell for Fylkesmennene.

Fylkesmannen har som oppgave å sikre at alle som bor i landet
får de rettighetene de har krav på.
Fylkesmannen mottar klager fra innbyggerne.
Klager senders videre til Helsetilsynet hvis det er nødvendig.

Helsetilsynet har flere avdelinger,
og en som har ansvaret for helse og sosiale saker.

Også en varsel-avdeling,
hvis det skjer alvorlige ting som dødsfall i tjenesten.

Det kan være en pasient som dør på et sykehus.

Helsedirektoratet er de som lager rundskriv og tolker lovene.

Silja skal lage et kurs for Fylkesmannen
om hvordan de kan tilrettelegge for gode samtaler med brukere

Som har vedtak om tvang.
En dag på kurset skal handle om brukers stemme på tilsynene.

På forhånd kan Fylkesmennene:

 • Ringer eller skype med bruker
 • Sende brev eller epost med spørsmål,
  slik at bruker kan øve seg
 • Sende kort beskrivelse og bilde av den som skal ha samtalen
 • Lage lettlest informasjon om tvang og makt

På møtet kan det være utfordrende når:

 • Bruker ikke har talespråk, bruke tid
 • Hvis bruker ikke forstår, ha med tolk/tilrettelegger

Andre tips:

 • Bruker spør bruker-metodikk – for å sikre at samtalen
  gjennomføres med en som har kompetanse
  til å samtale med denne gruppen brukere i tilsynssammenheng
 • Teste opplegget (RGB)
 • Lese i vedtaket om hvordan kommunen har tilrettelagt for
  medbestemmelse og brukermedvirkning

Vedtak:
Silja sender oss sitt referat og etter hvert forslag til opplegg for kurset.