Rådgivningsgruppen

Nr. 04/2018 – Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

Vi har lagt til rette for at brukerrådene har kommet med forslag til hva de 19 millionene fra salg av tomter på området Emma Hjorth kan brukes til. I 2019 skal vi stemme over forslagene.

14.august 2018- møte nr. 478
Vi har laget et lettlest dokument om saken
som skal legges frem for brukerrådene
og SAR denne høsten.

Alle skal kunne med forslag til hva man kan bruke pengene til.

Senere på høsten skal vi stemme over forslagene,
før politikerne tar den endelige avgjørelsen.

Vedtak:
Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479
Kommunen har fått 19 millioner kroner
for salg av tomter på området Emma Hjorth.
Pengene skal gå til noe som utviklingshemmede
kan ha glede over tid.

Vi snakket om noen forslag i dag:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika
– Reisebyrå

Vedtak:
Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

11.september 2018- møte nr. 480
Ressursgruppa på REGA har kommet med forslag.
Se disse på Saker vi jobber med under SAR.

Vedtak:
Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak:
Se referat fra SAR-møtet 25. september.

 

09.april 2019- møte nr. 490
RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om.

Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om.
Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype
og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus.

Forslag 9 og 10 må vi vite mer om,
før vi kan bestemme oss.

Vedtak:
Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai.
Alle brukerrådene tar opp saken.