Rådgivningsgruppen

Nr. 04/2017 – Høring om behov for boliger i Bærum

Høring om behovet for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og Velferdsboliger i perioden 2017-2036.

28.februar 2017 – møte nr. 455
Vi har fått en e-post fra Atle Thorud i kommunen.
Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og Velferdsboliger 2017-2036

Vedtak:
Be noen komme å legge det frem på neste møte.
LO ordner dette.

 

14.mars 2017 – møte nr. 456
Vi har gått igjennom de delene av høringen som handler om oss.
Vi har ikke så mye å si til selve høringen,
men vil gjerne være med å snakke om velferdsteknologi.

Vedtak:
Vi har sendt svar til Atle Thorud.