Rådgivningsgruppen

Nr.04/2016 – Kommunenettverket

Bufdir spør oss om vi kan presentere oss selv og vårt arbeide torsdag 14. april i et møte med et kommunenettverk.I nettverket deltar det 10 kommuner, Bærum er en av dem.

2.februar 2016 – møte nr. 438
Bufdir spør oss om vi kan presentere oss selv
og vårt arbeide torsdag 14. april
i et møte med et kommunenettverk.

I nettverket deltar det 10 kommuner, Bærum er en av dem.

Målet med vårt besøk er å få flere kommuner
til å starte lignende grupper.

Vedtak:
Vi har sendt svar til Bufdir og sagt at vi kommer.

1.mars 2016 – møte nr. 439
Bufdir ønsker at vi snakker om hva vi gjør,
slik at flere kommuner får lyst å opprette rådgivningsgrupper.
Erik,
Gro
og Cecilie stiller opp.

Vedtak:
Vi reiser felles innover til Oslo med T-banen
etter lunsj på torsdag 14. april.

15.mars 2016 – møte nr. 440
Samarbeid – slik at flere kan jobbe med en sak man er opptatt av
og dele med hverandre.
Synliggjøre at vi er eksperter i våre liv.
At vi kan mye, men ofte ikke blir spurt.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte

 

29.mars 2016 – møte nr. 441
Vi har laget ferdig et forslag til presentasjon.

Vedtak:
Fordeler oppgaver og bestemmer tekst.

5.april 2016 – møte nr. 442
Vi har laget ferdig et forslag til presentasjon
og fordelt noen av temaene.

Vedtak:
Vi setter av god tid til spørsmål.

Vi utfordrer studentene til å komme med noen innspill.

26.april 2016 – møte nr. 443
Vi var fornøyde med innsatsen.
Det kom en del spørsmål.

Vedtak:
Neste gang forbereder vi et opplegg
som svarer på spørsmål
vi tenker at kommunene lurer på.