Rådgivningsgruppen

Nr. 04/2015 – Referansegruppen

Referanse-gruppen skal komme med forslag til hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre.

07.april 2015 – møte nr. 421
Referanse-gruppen skal komme med forslag til
hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre.

Referanse-gruppen ble opprettet av regjeringen
i forbindelse med arbeidet med meldingen til Stortinget
om levekår for utviklingshemmede.

Vedtak:
Forberedes til SAR-møtet.

 

21.april 2015 – møte nr. 422

Vedtak:
Fortsetter på SAR-møtet.

 

05.mai 2015 – møte nr. 423
Vi har snakket om to av de tre temaene
som referanse-gruppen skal snakke om på sitt møte
førstkommende torsdag.

Det ene er selvbestemmelse og det andre er bolig (hjem).

Når det gjelder selvbestemmelse så snakket vi om
at det er viktig at personalet er flinke til
å gi oss muligheten til å bli mer selvstendige.

Vi må lære å bestemme like tidlig
som alle andre lærer å bestemme.

Og våre valg må tas på alvor,
selv om de ikke alltid er like gode.

Vi har gode erfaringer med å arrangere konferanse
med temaet selvbestemmelse.

På våre konferanser var det like mange deltakere
med og uten utviklingshemming.

Vi hadde konferanse i 2002,
2004
og 2006.

Etter konferansen i 2006 ble SAR startet.

Brukerrådsarbeid har stor betydning
for veien mot selvbestemmelse.

Vi har også snakket om å kunne ha tilgang til en tilrettelegger
som kunne være med til lege,
offentlige kontorer
og andre steder
vi ikke ønsker å ha med bolig-personale eller pårørende.

Når det gjelder bolig så snakket vi om
viktigheten av å eie sin egen bolig.

Vi snakket også om større mulighet
for å kunne flytte fra et sted til et annet.

Vedtak:
Vi venter spent på at Steinar forteller fra møtet.

 

02.juni 2015 – møte nr. 425
Ble informert om på siste SAR-møte.
Neste møte er torsdag 17. september 2015.

Siste møte er torsdag 10. desember,
samt et oppsummeringsmøte i 2016.

Vedtak:
Steinar ber folk om å komme med innspill.

Tas opp på sommer-avslutningen.