Rådgivningsgruppen

Nr. 04/2014 – Høring Behovsplan bolig

Planlagt høringsmøte, avholdt høringsmøte og sendt inn høringssvar.

28.januar 2014 – møte nr. 394
Planlagt hørings-møte,
avholdt hørings-møte

og sendt inn høring-svar.