Rådgivningsgruppen

Nr.04/2011 – Valg-brosjyre

Vi har laget en lett-lest brosjyre som forteller om hva de politiske partiene mener om saker vi er opptatt av.

15.mars 2011 – møte nr. 337
I år er det kommune- og fylkes- valg.

Vi trenger lettlest valginformasjon
og ber derfor partiene svare på spørsmål fra oss.

I 2003 laget vi en valgbrosjyre
hvor alle partiene svarte på tre spørsmål.

Spørsmålene handlet om hva partiet ville gjøre
for mennesker med utviklingshemming
på områdene arbeid,
hjem
og fritid/kultur.

Vi ønsker å gjøre det samme i år.

Vedtak:
Vi lager en valgbrosjyre som vi gjorde i 2003.
Vi bruker penger fra overskuddet i 2010
til å lage og trykke opp brosjyren.

29.mars 2011 – møte nr. 338
Vi ber alle bruker-rådene i SAR om å komme med forslag
til spørsmål vi skal stille politikerne i forbindelse med valget.

Vi må ha spørsmålene på e-post senest 15. april.

Vi har lagt ved testen som ble brukt ved valget i 2003
som eksempel (dokumentet er på 11 sider).

Områdene spørsmålene skal deles inn i
er arbeid, bolig og fritid / kultur.

Spørsmålene vi velger ut, sendes partiene,
Vi skriver svarene inn i en valg-brosjyre.

Vedtak:
Vi ber alle bruker-rådene i SAR om å komme med forslag
til spørsmål vi skal stille politikerne i forbindelse med valget.

12.april 2011 – møte nr. 339
Vi har ennå ikke fått noe svar fra de andre brukerrådene.

Fristen er fredag 15. april.

Vi har fått vite at det er et fond som det er mulig å søke om
penger fra for å lage valgbrosjyre.

Fondet heter Frifond stem og det er Landsrådet for Norges
barne og Ungdomsorganisasjoner som har ansvaret for
fondet.

Vedtak:
Vi ber SAR om å sende en søknad for å få dekket
trykking av valgbrosjyren og videoopptak.

26.april 2011 – møte nr. 340
Vi får forslag til spørsmål om tema arbeid
av BKA-rådet på torsdag 28. april.
De sender også søknaden på torsdag.

Hvordan vil ditt parti legge til rette for
et meningsfylt ferie- og fritidstilbud?
Hvordan vil ditt parti legge til rette for
større valgfrihet i forhold til ferie- og fritidstilbud?
– det er dyrere for oss å dra på ferie fordi vi må betale for ledsagere og vi har færre valgmuligheter.

Vedtak:
Vi sørger for å lage søknaden.
BKA-representanter i SAR
har sagt ja til å sende søknaden.

Vi søker om å få dekket utgifter til å lage
og trykke valgbrosjyren, samt videoopptak.

Vi fortsetter saken på neste møte.

10.mai 2011 – møte nr. 341
Vi har sett på BKA-rådets forslag til spørsmål for området arbeid.
Vi har valgt ut to hovedspørsmål,
et om vanlig jobb og et om lønn.

Spørsmål til området arbeid
Spørsmål fra BKA-rådet om temaet arbeid:
Hvorfor får ikke vi utviklingshemmede vanlige jobber?
– nødvendig tilrettelegging
– vanlig lønn og ikke trygd

Synes politikerne at kr. 23,- pr. time er god nok betaling?
– trygd eller lønn
– mer å leve for, bli verdsatt
– i dag kan vi tjene inntil 1 G (kr. 75 000)
uten at trygden blir mindre.
Det er forslag om å gjøre dette beløpet mindre

Vi delte oss i to grupper
og har laget tre spørsmål for området bolig.

Spørsmål til området bolig
”Institusjon” – Hvor mange mennesker med nedsatt
Funksjonsevne mener ditt parti skal måtte bo i samme
boligtilbud?
– I dag bor det inntil 12 mennesker sammen.

”Bestemme selv”
Hva vil ditt parti gjøre
for at utviklingshemmede skal få bestemme selv
i spørsmålet om hvor man skal bo
og hvem man skal bo sammen med?

”Hjelp”
Utviklingshemmede opplever ofte at de ikke får den hjelpen de trenger Hva vil dit parti gjøre for å bedre tilbudet til utviklingshemmede i forhold til hjelp i bolig og fritid.
– Bedre tilrettelagt transport i forhold til TT-tilbud.

På forrige møte laget vi spørsmål til området fritid.

Spørsmål til området fritid
Hvordan vil ditt parti legge til rette for
et meningsfylt ferie- og fritidstilbud?

Hvordan vil ditt parti legge til rette for
større valgfrihet i forhold til ferie- og fritidstilbud?
– det er dyrere for oss å dra på ferie fordi vi må betale for ledsagere og vi har færre valgmuligheter.

Vi har fått JA på vår søknad
om støtte til å trykke valgbrosjyre
og å lage videopresentasjon av spørsmålene til politikerne.

Vedtak:
Vi sender over spørsmålsforslagene
til den gruppen i SAR
som skal sørge for å lage videopresentasjon av
spørsmålene.

De skal beholde temaene,
men kan fortsette å jobbe
med hvordan spørsmålene skal være.

Vi har sendt e-post til gruppelederne for de forskjellige
partiene som stiller med liste til høstens valg i Bærum.

I e-posten står det om valgbrosjyren (se vedlegg 1/341).

26.mai 2011 – møte nr. 342
I går ble tre representanter fra BKA / SAR filmet
mens de stilte spørsmålene til politikerne.
Opptakene skal redigeres i morgen.

Vedtak:
Den ferdige DVDen sendes til gruppeleder og sekretærer
for alle de politiske partiene i Bærum.

7.juni 2011 – møte nr. 343
Vi har sendt DVDen til gruppelederne og sekretærene
for de forskjellige partiene
som stiller med liste til høstens valg i Bærum.
Vi har også sett på DVDen.l

I neste nummer av Bæringen
kommer det en artikkel om arbeidet med DVDen.

Vedtak:
Tilretteleggeren samler inn svarene fra partiene
og leverer svarene fra partiene til trykking.

30.august 2011 – møte nr. 344
Brosjyren er trykket opp i 2000 eksemplarer.
Den er delt ut på:
– Løxa utvikling (50 brosjyrer)
– Tjenesteledere PLO (300 brosjyrer)
– BKA (60 brosjyrer)
– Politske partiene (500 brosjyrer)
– Tildelingkontoret og fagenheten (200 brosjyrer)
– Informasjonen i kommunegården (100 brosjyrer)
– Dønski vg. skole (70 brosjyrer)
– NFU sentralt og NFU Oslo (50 brosjyrer)

De som ikke har fått:
Rud,
Sandvika
og Holmen vg. skole (90 brosjyrer)
Mølla og Dønski industrier (50 brosjyrer)
Klubben, Emma kafe (30 brosjyrer)

Vedtak:
Anne Marie og Erik
blir med Lars Ole på fredag
for å deler ut
til de som ennå ikke har fått.

Alle sjekker tilgjengeligheten ved sine valglokaler.

13.september 2011 – møte nr. 345
Erik og Anne Marie var med på å dele ut
brosjyren på:
– Rud videregående skole
– Sandvika videregående skole
– Holmen videregående skole
– Dønski industrier

Vi snakket en runde om tilgjengeligheten i valglokalet:
Jacob,
Renate
og Anne Marie
fikk hjelp til å finne frem til
riktig valgliste.

Cecilie,
John-Harald,
Tove
og Erik
klarte seg uten hjelp.

Vedtak:
Vi tar opp politikerstafetten på neste møte

Alle sjekker tilgjengeligheten
ved sine valglokaler.

27.september 2011 – møte nr. 346
Nå er arbeidet med valgbrosjyren ferdig.
Vi må sende rapport fra arbeidet.
Vi bruker det vi allerede har skrevet på hjemmesiden.

Vedtak:
Lars Ole sender rapporten til Frifond Stem.