Rådgivningsgruppen

Nr.04/2008 – Rette opp RGB-brosjyren

Vi har gjort nødvendige endringer i brosjyren.

11.mars 2008 – møte nr. 279
Vi har gått igjennom brosjyren
og rettet den opp
slik at den nå er riktig.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

Lars Ole retter opp brosjyren.

 

25.mars 2008 – møte nr. 280

Lars Ole har rettet opp noe i brosjyren.

Alle har fått med en brosjyre
for å se på denne
til neste møte.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

8.april 2008 – møte nr. 281
Lars Ole har rettet opp noe i brosjyren.

Alle har fått med en brosjyre
for å se på denne til neste møte.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.