Rådgivningsgruppen

Nr. 04/2007 – Temakveld våren 2007

Vi viste filmen ”It’s hard to be an rock and roller” og etterpå snakket om hvilke drømmer vi har. Det var 25 personer som så filmen og 15 personer som var med på diskusjonen etterpå.

30.januar 2007 – møte nr. 256
Et forslag til film er ”Par i hjerter”.

Den tar opp temaet når man er uenige.

Filmen varer over en time
og må derfor kuttes ned.

Vedtak: 
Lars-Ove sjekker med Tormod i SOR.

Tar også kontakt med Kirsten og Kai
for å høre om mandags-klubben
ønsker å samarbeide.

 

13.februar 2007 – møte nr. 257
Lars-Ove har sendt e-post til Kirsten og Kai i NILK.

Spørsmålet var om vi kan samarbeide om tema-kvelder.

Vi har fått positivt svar,
men de ønsker noe mer tid.

De har laget et program for våren 2007.

Se også sak 06/07.

Vedtak: 
Lars-Ove avtaler et møte.

Martin blir med på møtet.

 

13.mars 2007 – møte nr. 259
Mandag 19. mars er det felles filmaften i Løkkeåsveien 2.

Vi ser på filmen ”Its hard to be a rocken roller”.

Etter at filmen er ferdig, tar vi en diskusjon.

 

Vedtak:
Vi møter opp kl. 17.30

John-Harald,
Tove
og Martin kommer.

 

27.mars 2007 – møte nr. 260

Referat fra evaluering av tema-/filmkveld 19. mars 2007.

På møtet var Lars-Ove,
Leif Kåre,
Kai
og Martin.

Det var 25 personer som så filmen og stemningen var god.

Filmen var litt lang (75 minutter).

Etter filmen satt vi i en sirkel og fortalte om våre drømmer.

Det var 15 personer tilstede på dette.

Det ble planlagt film til våren
med tema vennskap og kjæreste.

Filmen heter ”Par i hjerter”.

Fredagsstyret ordner med kafe og film-utstyr.

Kai ordner med invitasjon
og finner forslag til dato.

Vi ordner med filmen og lager et opplegg.

  • foredrag, rolle-spill, mini-forelesning …

        

Vedtak:
Ny sak, 08/07  TEMA-KVELD HØSTEN 2007