Rådgivningsgruppen

Nr. 04/2003 – Kommune-valg 2003

Laget et lett-lest valgprogram hvor partiene har svart på hva de mener viktig på områdene hjem, arbeid og fritid.

28.januar 2003 – møte nr. 179
Tidligere år har vi sett på tilgjengeligheten.

Vi har kommet med forslag
som kan bedre tilgjengeligheten.
til valg-styret.

For 2 år siden
bestemte vi at ved årets valg
skal vi sikre at det blir laget
lett-leste valg-program.

 

11.februar 2003 – møte nr. 180
Vedtak:
Utsatt på grunn av brann-alarmen.

 

25.februar 2003 – møte nr. 181
Vedtak:
Vi sender en e-post
til de politiske partiene
i Bærum kommune
og spør om de har planlagt
å lage lett-lest valg-program.

 

11.mars 2003 – møte nr. 182
Vedtak:
Vi sender en e-post
til de politiske partiene
i Bærum kommune
og spør om de har planlagt
å lage lett-lest valg-program.

 

25.mars 2003 – møte nr. 183
Vedtak:
Tilretteleggerne lager liste
og forslag til brev til politiske partier til neste møte.

 

8.april 2003 – møte nr. 184
I stede for å skrive et brev hvor vi sier
at vi vil ha lett-lest valg-brosjyrer.

Skriver vi et brev hvor vi forteller om
hvilke saker vi er opptatt av

Vi spør om hvordan partiene
stiller seg til disse sakene.

Svaret må være på lettlest.

Saker vi er opptatt av:

Arbeid     Flere arbeidsplasser til funksjonshemmede.

–   Flere muligheter for arbeid til funksjonshemmede.

  • Bedre lønn til funksjonshemmede.

Hjem      Bedre utvalg av boliger til funksjonshemmede

og lavere husleie priser.

Fritid      Vi vil bestemme selv hvordan fritids-tilbudet skal

være.

Vi vil bestemme mer selv på egne fritids-arenaer.

Vedtak:
Alle spør kjente
om hva som er viktig å vite om et parti,
før man stemmer på det.

 

22.april 2003 – møte nr. 185
Lettlest informasjon:
Mye informasjon
som angår utviklingshemmede
kommer ikke på Lettlest.

Mye av det som skrives på lettlest
er for dårlig skrevet.

Klar Tale skriver godt lettlest.

Tips:
Kunne Klar Tale kunne hjelpe departementer og partier
med å skrive lettlest ?

Arbeid

Flere arbeidsplasser til funksjonshemmede.

–   flere muligheter for arbeid til funksjonshemmede.

  • tjene mer penger

Spørsmål til politikerne:

Tema arbeid:
Hva mener ditt parti
om arbeidsplasser til funksjonshemmede?

Vil dere gi funksjonshemmede:

–  flere valgmuligheter?

  • Bedre lønn?
  • Bedre tilrettelegging på arbeids-plassene?

Tema hjem:

Hva mener ditt parti om:

  • Flere boliger og bedre utvalg av boliger til funksjonshemmede?
  • Husleie-priser og støtte til bolig-kjøp for funksjonshemmede?

Tema fritid:

Hva mener ditt parti om:

  • Funksjonshemmedes rett til fritids-tilbud?

–  Transport og nødvendig hjelp.

.    selvbestemmelse på egne fritids-arenaer.

–  Brukerstyrte hus for funksjonshemmede?

Vedtak:
Vi inviterer Klar Tale til neste møte 6. mai 2003.

Vi vil snakke med dem om Lettlest  informasjon
og om parti-programmene.

Tilretteleggerne lager brev til de politiske partiene.

Spørsmålene vi har bestemt skal stå i brevet.

 

6.mai 2003 – møte nr. 186
Vi skrev et brev til de politiske partiene.

Brevet ble skrevet under av alle sammen.

Vedtak:
Vi sender det til de politiske partier
i Bærum kommune
og til partienes hovedkontorer (se vedlegg 1/186).

 

25.mai 2003 – møte nr. 187
Klar Tale sier de er interessert i å komme på besøk.

Vi vet ikke når de kommer.

Vi har ennå ikke fått noen svar
fra politiske partier,
men de har fortsatt 10 dager på seg
til å svare.

Vedtak:
Sender en e-post til Klart Tale
og spør om de kommer på neste møte.

 

3.juni 2003 – møte nr. 188
Vi har bare fått svar fra Arbeiderpartiet.

Hva skal vi gjøre nå ?

Vi hadde besøk av Tora Herud fra Klar Tale.

Hun spurte oss om hva vi synes
om at vi ikke hadde fått svar
fra de andre politiske partiene.

Vi synes det er dumt.

Herud vil skrive om saken
i neste nummer av Klar Tale.

Vedtak:
Vi følger opp saken på neste møte.

 

17.juni 2003 – møte nr. 189
Bente og Jon Erling lager en arbeids-gruppe.

De ser på svarene fra de politiske partiene.

Sende et nytt brev til politiske partier.

Tove mener at valg-brosjyren
må ut i  midten av august.

Alle er enige i det.

Vedtak:
Tilretteleggerne lager et brev til partiene
og inviterer og tilbyr hjelp.

 

26.august 2003 – møte nr. 190
Skal vi på befaring
for å se på tilgjengelig-heten
i valg-lokalene ?

Vedtak:
Vi bestemmer det på neste møte.

 

9.september 2003 – møte nr. 191
Steinar Wangen har gitt oss en kommentar på brosjyren.

Han synes det var en fin brosjyre.

Han foreslår at vi tar kontakt med stortings-politikere
ved valget om 2 år
og at det blir laget en lett- lest utgave
av partienes valg-program.

Jon Erling ønsker svar på flere spørsmål fra politikerne.

Det er lurt
å bli kjent med de nye politikerne
som blir valgt.

For mange år siden hadde vi politiker-stafett i RGB.

Da inviterte vi politikere fra Formannskapet,

Som kom fra de forskjellige partiene.

De var med på hvert sitt møte.

 Vedtak:
Vi inviterer politikere fra Formannskapet til stafett.

Vi drar ikke på felles befaring ved dette valget.

Alle ser på tilgjengeligheten når de stemmer.

 

23.september 2003 – møte nr. 192
Jon Erling så på TV
at de i Oslo ikke hadde bokstav-skilt
som viste alle bokstavene.

Vi inviterer politikere fra Formannskapet
til stafett.

 Der hvor John-Harald stemte
var det for dårlig tilrettelagt
for elektriske-rullestoler.

Rampen klarte ikke vekten.

 Vedtak:
Vi sender et brev til det nasjonale valgstyret.

 

21.oktober 2003 – møte nr. 193
Vedtak:
Tove lager et forslag til brev
til det nasjonale valg-styret.

Hun skriver det som et kort.

 

4.november 2003 – møte nr. 194
Vedtak:
Tove har laget et forslag til brev
til det nasjonale valg-styret.

Vi tar det opp på neste møte.

 

18.november 2003 – møte nr. 195
Tove fortalte om sin valg-dag.

Når jeg sto i kø for å komme inn til Levre skole
for å stemme til kommune-valget.

Det sto en vakt utenfor å spurte ”Skal du stemme?”

”Ja, jeg skal stemme”, svarte jeg.

Så gikk jeg inn.

Der sto det en vakt
og han viste meg hvordan
jeg skulle bruke to forskjellige ark
og legge det sammen.

Så gikk jeg til et bord
hvor det ble sjekket
at jeg sto i mann-tallet.

Over bordet var det skilt
som viste alle bokstavene
fra A til Å.

Derfor var det lett for meg å gå til min bokstav.

Der ble arkene stemplet til slutt.

I sak 05/95 tok vi for første gang opp
saken om tilgjengeligheten i valg-lokalene.

Bærum Kommune har etter hvert fulgt opp
de tingene vi har foreslått.

Et av medlemmene i RGB
så på TV
at det ikke var slik i Oslo.

 Vedtak:
Sender brevet til nasjonalt valg-styre på neste møte.

 

2.desember 2003 – møte nr. 196
Tove:
Når jeg sto i kø for å komme inn på Levre skole
for å stemme til kommune-valget.

Det sto en vakt utenfor å spurte ”Skal du stemme?”

”Ja, jeg skal stemme”, svarte jeg.

Så gikk jeg inn.

Der sto det en vakt
og han viste meg hvordan
jeg skulle bruke to forskjellige ark
og legge det sammen.

Så gikk jeg til et bord hvor det ble sjekket
at jeg sto i mann-tallet.

Over bordet var det skilt
som viste alle bokstavene fra A til Å.

Derfor var det lett for meg å gå til min bokstav.

Der ble arkene stemplet til slutt.

I sak 05/95 tok vi for første gang opp saken om
tilgjengeligheten i valg-lokalene.

Kommunen har etter hvert
fulgt opp de tingene vi har foreslått.

Et av medlemmene i RGB så på TV
at dette ikke var slik i Oslo.

Vedtak:
Utsatt – Sender brevet neste gang.

 

6.januar 2004 – møte nr. 198
Vi skrev ferdig brevet til det Nasjonale valg-styret,

Jon Erling som dagens møte-leder
skrev under brevet på vegne av RGB.

 Vedtak:
Lars Ole sørger for at brevet blir sendt.