Rådgivningsgruppen

Nr. 04/1998 – Tema-treff

Forslag til temaer til tema-treff.

14. april 1998 – møte nr. 88
Ellen Kirkaas
skal arrangere Tema-Treff
på biblioteket.

Hun ber oss om å komme med forslag til tema

(se vedlegg 1/88).

Vi kom frem til to forslag:

– Sex og samliv, litt om det å leve/bo sammen.

– Forskjellige dyre-arter.

Vedtak:
Tove sender forslagene med e-post
til Ellen Kirkaas.