Rådgivningsgruppen

Nr. 04/1997 – Ledsager-bevis

Vi har sett på forslaget som skal politisk behandles.

1. april 1997 – møte nr. 68
Komite for arbeid og fritid skal på møte 8.4.97
ta opp en sak om ledsager-bevis (15/97)
for hjelpere til funksjonshemmede.

Ledsager-beviset skal brukes til å gi hjelpere
gratis adgang til arrangementer.

Rene mener at funksjonshemmede
kan bli «misbrukt» til å bruke kortet
sammen med andre som bare vil ha gratis billett.

Vedtak:
LO prøver å finne ut mer om saken.

 

15. april 1997 – møte nr. 69
Kristen Damsgaard kunne fortelle at vårt forslag
fra siste møte
kom med i vedtaket om ledsager-bevis.

«For arrangement hvor kommunen er med-arrangør
vil det oppfordres til å godta ledsager-bevis».

Vedtak:
Følger saken videre til kommune-styret.


30. april 1997 – møte nr. 70
Vedtak:
Følger saken videre til behandling i kommune-styret.

 

13. januar 1998 – møte nr. 82
Ikke alle har fått lest papirene godt nok,
derfor utsetter vi saken til neste møte.
Alle skal lese papirene som er
vedlegg til referat nr. 81.

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

27. januar 1998 – møte nr. 83
Vi tar med de papirene vi har fått fra kommunen om saken.

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

10. februar 1998 – møte nr. 84
Kommunen har allerede sendt ut informasjon
om ledsager-bevis
til utviklingshemmede i kommunen.

Komite for arbeid og fritid har allerede vedtatt saken,
uten at vi har fått uttale oss (se vedlegg 2/84).

Marianne mener RGB burde fått uttalt om saken
før den ble vedtatt.

En av RGBs viktigste oppgaver
er å gi utviklingshemmede mulighet til å uttale seg
om saker som gjelder dem selv.

Vedtak:
Vi sender et brev til komite for arbeid og fritid
og forteller at RGB er skuffet over
at vi ikke har fått være med på uttale oss
om den informasjonen
som er sendt til utviklingshemmede i kommunen.

24. februar 1998 – møte nr. 85
Vi skrev et forslag til brev
til komite for Arbeid og Fritid.

Vedtak:
Vi ser på brevet en gang til
og sender det på neste møte.

 

10. mars 1998 – møte nr. 86
Vi skrev ferdig brevet til komite for Arbeid og Fritid.

(se vedlegg 1/86).

Vedtak:
Lars Ole sender brevet.