Rådgivningsgruppen

Nr.04/1996 – Kvelds-seminar om tilgjengelighet

3 av gruppens medlemmer deltok på kveldsseminar om tilgjengelighet arrangert av Bærum FFO i Kommunegården 14. mars. Vi kom i kontakt med andre som jobber med interessepolitisk arbeid for å bedre forholdene for funksjonshemmede.

12. mars 1996 – møte nr. 48
Anne,
Tove
og Harald kommer,
men Rene er ikke helt sikker ennå.

Hvis vi skal presentere oss,
sier vi hva vi heter
og hvor vi jobber
og hva vi er spesielt interessert i:

Harald       Medbestemmelse for utviklingshemmede
Tove          Boliger med tilsyn og lettlest informasjon
Anne          Tilgjengelighet
Rene          Tilgjengelighet

Vedtak:
Vi møtes utenfor Kommunegården
torsdag 14. mars kl. 17.45.

26. mars 1996 – møte nr. 49
Tove og Harald
fortalte fra kvelds-seminaret.

Begge to syntes lærte noe nytt.

Harald syntes foredraget om Gardermoen-utbyggingen
var mest interessant.

Tove likte foredraget om tilgjengelighet i Sandvika best.