Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2018 – Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Britta Iversen har laget et oversiktlig og bra hefte, hvor hun har samlet informasjon om brukermedvirkning i Bærum. Informasjonen er sendt på høring til alle brukerrådene. Når heftet er tilbake fra høring, vil det gis tilbakemelding og heftet gjøres tilgjengelig på nettet (Bærum kommunenes og RGBs hjemmesider).

22.mai 2018- møte nr. 476
Vi har lest igjennom og gjort noen forandringer

På det lett-leste dokumentet:
Bruker-medvirkning for personer med utviklingshemming
i Pleie og omsorg Bærum kommune.

Vedtak:
Sendes ut til høring i brukerrådene.

 

05.juni 2018- møte nr. 477

Vedtak:
Utsatt til neste møte

 

14.august 2018- møte nr. 478

Vedtak:
Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479
Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:
Merete forbereder saken til SAR-møtet.

 

11.september 2018- møte nr. 480
Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:
Merete forbereder saken til SAR-møtet.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481
Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:
Merete forbereder saken til SAR-møtet.