Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2016 – Brukerundersøkelse PLO

Brukerundersøkelse PLO. Ble informert om undersøkelsen på et SAR-møte.

19.januar 2016 – møte nr. 437

Vedtak:
Utsatt

2.februar 2016 – møte nr. 438

Vedtak:
Utsatt

29.mars 2016 – møte nr. 441
Vedtak:
Utsatt

5.april 2016 – møte nr. 442
Lars Ole har bedt Heidi H.
om finne frem til en person,
som kan forteller om undersøkelsen på neste SAR-møte.

Vedtak:
Vi venter på svar fra Heidi H.

26.april 2016 – møte nr. 443
Bente kommer på SAR-møtet
og forteller om undersøkelsen.

Vi snakket om hva som er viktig å ta opp.
Og hvordan det bør fortelles om.

Vedtak:
Intet spesielt