Rådgivningsgruppen

SAR 03/2015 Brukerrådsarbeid

17. november 2015
Sak 3:
Bruker-råd på Aurora og Arba.

RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

Derfor kontaktet vi Arba og avtalte å komme på besøk.

Vår kontakt-person er Jon Fjeldstad.

Vi besøke Arba på fredag 6. november.

Cecilie og Gro fortalte om SAR og om konferansen.

Vi inviterte noen til å komme på neste SAR-møte.

Ingen fra Arba kom på dagens møte.

Vedtak:
Tove inviterer Liv S
som er tillitsvalgt på pakkeavdelingen
til å komme på besøk
neste møte
mellom kl. 9 -11.

 

16. februar 2016
Sak 3:   Bruker-råd på Aurora og Arba.

Det har ikke skjedd mye med Arba.

Marianne har kommet hit fra Aurora,
og skal fortelle kollegaene sine på Aurora
om det vi jobber med i SAR.

Marianne lurer på hvordan de kan ha brukerråd
på sin arbeidsplass.

Kanskje hun kan bli invitert
til å se på hvordan de jobber i BA-rådet?