Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2015 – Tilsyn om tjenester

Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn.

10.mars 2015 – møte nr. 419
Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk
og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn.

Det betyr at de skal spørre noen kommuner
for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det
når det gjelder kommunale tjenester.

Aktuelle temaer er:
– støtte-kontakt
– tro- og livssyn
– tvang og makt
– brukerstyrt personlig assistanse – BPA
– verge
– Individuell plan IP
– vedtak og selvbestemmelse
– ferie
– brukerråd i boliger
– fritids-aktiviteter

Vedtak:
Det er greit at de kommer 3 personer.

Vi ber de komme kl. 12.00 og bli til senest kl. 14.00

24.mars 2015 – møte nr. 420
Vi startet med å presentere oss.

Så presenterte gjestene seg.
Vigdis er sykepleier og har jobbet helsesøster
og har jobbet i Statens helsetilsyn siden februar i år.

Hege har jobbet siden mai i fjor og er utdannet vernepleier.

Hege M. har vært der i fem år og er utdannet jurist.

Hun har jobbet med tilsyn tidligere.

Så fikk vi høre hva Helsetilsynet holder på med.

Helsetilsynet fører tilsyn med NAV,
kommunenes tjenester,
sykehusene
og private tjenester.

Det er stort sett Fylkesmennene som fører tilsynene.

Føre tilsyn betyr
at Fylkesmennene reiser til en kommune
og undersøker om den kommunen gjør det de skal.

De kontrollerer om de følger lover og regler.

Fylkesmennene spør de som jobber i kommunen
og som har ansvaret,
men spør ikke så ofte de som mottar tjenestene.

Helsetilsynet spør også bruker-organisasjonene
før de har kontroll med tjenesten.

Grunnen til at vi er her
er fordi alle Fylkesmennenes skal føre tilsyn med kommunene
som gjelder helse- og omsorgstjenester.

Det betyr at de skal spørre noen kommuner
for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det når det gjelder kommunale tjenester.

Vi snakket om disse områdene:
Støtte-kontakt,
tro- og livssyn,
tvang og makt,
brukerstyrt personlig assistanse – BPA,
Verge,
Individuell plan – IP,
vedtak og selvbestemmelse (klage),
ferie,
brukerråd i boliger
og fritids-aktiviteter.

Vedtak:
Saken er ferdig.