Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2014 – Brukerundersøkelse BKA

Gjennomgått og gitt tilbake-melding på spørsmål til bruker-undersøkelse for BKA.

28.januar 2014 – møte nr. 394

Bærum kommunale arbeidssentre skal i løpet av våren 2014
sende ut en Brukerundersøkelse til alle arbeidstakere.

 

De ønsker innspill og kommentarer fra oss på undersøkelsen.

 

Vedtak:    Vi har sett på skjemaet.

Lars Ole sender svaret.

 

11.februar 2014 – møte nr. 395

Vi har sendt våre kommentarer til BKA v/Henning.

 

Vedtak:    Utsatt inntil videre.

 

11.mars 2014 – møte nr. 397

BKA jobber med våre innspill.

Vi får et nytt skjema som vi kan teste ut på neste møte.

 

Vedtak:    Utsatt til neste møte

 

25.mars 2014 – møte nr. 398

Vi har svart på spørsmålene
og snakket om de etter på.

 

Vedtak:    Lars Ole sender våre tilbake-meldinger til BKA.

 

20.mai 2014 – møte nr. 402

03/14    HØRING BEHOVS-PLAN BOLIG

Onsdag 14. mai hadde vi høring om bolig-behov.

i kantinen på Convis fra kl. 16.00 til kl. 18.00.

 

Når jeg blir gammel, så………..

”Noen som hjelper meg”

”Hvis jeg ikke greier meg selv, så må jeg på sykehjem”

”Jeg bor alene nå i leilighet,
men vil bo i omsorgs-bolig når jeg blir eldre”.

Jeg vil klare meg best mulig selv”.
Når kommunen skal planlegge utvidelse, så.

”Jeg vil være med å si hva jeg mener”.

”Fortelle meg på forhånd,
før man begynner å planlegge for mye”.
Endre beboer-sammensetning.

Det er noen som kan tenke seg å flytte til en annen bolig.
Det er greit med boliger inntil 8-12 personer.

Ingen store mot-forestillinger mot dette.
Det er greit å bo i en leilighet
som er en del av en vanlig blokk.

Vedtak:     LO sender svarene våre til Morten S.

Tilrettelegger finner også frem innspill
som vi laget ved en tidligere bolig-høring i 2001.

 

17.juni 2014 – møte nr. 404

Vi har svart på spørsmålene
og snakket om de etter på.

 

Vedtak:    Lars Ole sender våre tilbake-meldinger til BKA.