Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2013 – Forberede SAR-møter

Jobbet med saksliste og fordeling av oppgaver.

5.november 2013 – møte nr. 389
Vedtak: Denne saken fortsetter under det faste punktet
”Ingenting om oss, uten oss”