Rådgivningsgruppen

Nr.03/2009 – Hva står i vedtaket mitt?

Vi har sett på hva som står i vedtakene våre.

17.februar 2009 – møte nr. 298
Bruker-medvirkning når vedtak fattes.

Hva kan vi få hjelp til?

Vi ønsker å invitere en fra tildelings-kontoret
til å komme og snakke om vedtak-arbeid.

 

Vedtak:
Alle finner ut av hva som står i vedtakene sine
eller tar med en kopi.

 

3.mars 2009 – møte nr. 299

Vedtak:
Utsatt

 

17.mars 2009 – møte nr. 300

Alle tar med utskrift av vedtaket sitt på siste møte.

Vedtak:
Utsatt

 

31.mars 2009 – møte nr. 301
Alle tar med utskrift av vedtaket sitt på siste møte.

Vedtak:
Utsatt

 

14.april 2009 – møte nr. 302
Erik og Leif Kåre
har sett på vedtakene sine.

Leif Kåre: Jeg har vært med på samtaler
om hva jeg trenger hjelp til
og om hvordan hjelpen fungerer.

Erik: Jeg har også vært med på samtaler
om hva jeg trenger hjelp til
og om hvordan hjelpen fungerer.

Tove: I Ukeplanen står det når jeg trenger hjelp til hva.

Jeg lager ukeplan for hele uka sammen med personalet.

Ukeplanen lages ut fra avtaler og vedtak.

John Harald: Jeg har 2 vedtak om støttekontakt.
Jeg gjør avtale med dem om dag og tid.

Tiden kan endres etter avtale.

Jeg lurer på hvordan og når jeg kan få tak
i de som skriver vedtaket.

Jeg har vært på møte om hjelpen jeg får i boligen.

Vedtak:
De andre medlemmene
ser på vedtakene sine til neste møte.

 

28.april 2009 – møte nr. 303
Tove bruker ukeplan på Levrestien.

Vedtak:
Tove tar med en plan på neste møte.

 

12.mai 2009 – møte nr. 304
Tove bruker ukeplan på Levrestien.

Vedtak:
Tove tar med en plan på neste møte

 

26.mai 2009 – møte nr. 305

Vedtak:
Utsettes til over sommeren.

 

9.juni 2009 – møte nr. 306

Vedtak:
Utsettes til over sommeren.