Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2006 – Tema-helg – lokal konferanse 2006

22. og 23. april i Løkkeåsveien. Det var ca. 20 deltagere pluss besøkende fra SOR-nettverket. Vi arbeidet i arbeidsheftet. Vi brukte projektor slik at alle kunne følge med i hvor vi var i arbeidet.

31.januar 2006 – møte nr. 238
Viktig med store lokaler.

Kommer det mer enn 35,
blir Løkkeåsveien 2 for liten.

God plass i kommunegården,
i kantinen eller i M1 + M2.

Mat: Pizza fra Dolly Dimpel`s + drikke

 

Vedtak:
Fortsette saken på neste møte.

 

14.februar 2006 – møte nr. 239

Vedtak:
Planlegges sammen med samarbeids-partnere på neste møte.

 

 

28.februar 2006 – møte nr. 240
Se fast punkt om Samarbeids-partnere.

Vedtak:
Fortsette saken på neste møte.

 

14.mars 2006 – møte nr. 241
22 og 23 april i Løkkeåsveien 2.

Lørdag fra          kl  12.00 til kl. 16.00

Søndag fra         kl  12.00  til kl. 16.00

Motivere til å være med å lage lokal konferanse.

Vi må bestemme dato og sted for lokal konferanse.

Vi må ha temaer på konferansen.

Hvem skal være med:
NFU lokal, fylke og nasjonalt
Rega rådet
RGB
BKA rådet
Løxa
SOR
PLO- brukerråd

Gruppeledere    20 personer

Hjelpere              20 personer

Foredrag            20 personer

Tittel forslag:

Jeg bestemmer i mitt liv!

Hva bestemmer vi i fellesskap?

Hovedtema brukerråd

Andre temaer under
Hjem
Arbeid
Fritid

Se fast punkt om
Samarbeids-partnere.

 

Vedtak:
Fortsette saken på neste møte.

 

28.mars 2006 – møte nr. 242
Vi har tatt et bilde av alle sammen
med banner tekst på veggen.

Lage arbeids-gruppe

Alle her ønsker å være med,
men må sjekke at det passer med andre planer.

Det må lages felles-gruppe,
arbeids-gruppe,
hjem-gruppe
og fritid-gruppe.

Arbeids-hefte

Det blir laget et arbeids-hefte
som deles ut til alle.

Heftet blir byttet ut
etter hvert som ny utgave kommer.

Invitasjon til tema-helg

Fordele oppgaver og sette sammen grupper.

Ellen Johansen sjekker ut mulighet
for å søke penger andre steder.

Hvem inviterer vi til tema-helgen 22. og 23. april 2006?

 • Bærum arbeidssenter
 • Fredagstreff
 • Mandagstreff
 • Eldretreff
 • Emma Hjorth
 • Dissimilis
 • Vivil
 • Løxa
 • Convis
 • Aurora
 • Lese-gruppa
 • Miljøarbeid
 • NFU
 • LUPE
 • Politikere
 • Andre råd
 • Fritid ++

Kan komme kl. 11.00 på lørdag og søndag:

Tove,
Erik,
Rita,
Anne B,
Tone Irene
og Anne Dorin.

Handling:               Tone Iren og Anne.
Rigge:                      Erik og Ann Dorin
Lage kaffe og te:    Rita og Tove

Alle sørge for å få med seg flest mulig.

Slik at vi blir mange som deltar.

18.april 2006 – møte nr. 243
Så på planene for Tema-helgen.

Vedtak:
Alt er klart.
Vi sees kl. 11.00 på lørdag.

 

2.mai 2006 – møte nr. 244
Det deltok ca. 20 personer,
hvorav halvparten er brukere.

SAR – Samarbeidsrådet for hjem,
arbeid og fritid
hjalp til med å arrangere.

På søndagen kom deltagerne i SOR-nettverket
og var med på programmet.

Tove synes helgen var spennende,
men dumt at Lese-gruppen hadde program samme dag.

Anne syntes det var mye interessant å høre på.

Det var bra at så mange kom.

Da fikk vi vite hva de andre hadde å si.

John-Harald synes helgen var fin.

At det er viktig å få snakket om
hvilke lokaler vi skal bruke.

Lars-Ove syntes det var godt å komme i gang.

Fint at folk tok på seg oppgaver.

Likte at gjestene satte pris på det de opplevde.

Brukerne sa mange kloke ting.

Leif Kåre syntes det var en lærer-rik helg.

Positivt at så mange stilte opp.

Håper enda flere stiller opp neste gang.

Jeg gleder meg til konferansen.

Tone Irene hadde håpet
at enda flere brukere hadde stilt opp.

Synes det var morsomt å være med.

Lars Ole syntes alle var positive.

Han gleder seg til Lokal konferanse.

Referat fra helgen ble skrevet i arbeids-hefte 1.1.

Vedtak:
Se arbeids-hefte 1.1