Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2004 – Brosjyre «Hva er RGB»

Vi har fått invitasjon til SOR-konferanse til våren og ønsket å lage en brosjyre som vi kunne dele ut. Brosjyren skal fortelle om hva vi driver med.

24.mars 2004 – møte nr. 203
Vedtak:
Utsettes til neste møte.

 

30.mars 2004 – møte nr. 204
Alle fikk en kopi av et utgangs-punkt for en brosjyre.

Vedtak:
Alle ser på andre brosjyrer
og lager sitt eget forslag til neste møte.

 

13.april 2004 – møte nr. 205
Hvem representerer vi.

Hvordan er vi valgt.

Hvem velger dere.

Hvem samarbeider dere med.

Hvilke saker / temaer jobber vi med.

Vedtak:
Alle ser på andre brosjyrer
og lager sitt eget forslag til neste møte.

 

27.april 2004 – møte nr. 206
Vedtak:
Alle ser på andre brosjyrer
og lager sitt eget forslag til neste møte.

Utsatt.

 

11.mai 2004 – møte nr. 207

Vedtak:
Alle ser på andre brosjyrer
og lager sitt eget forslag til neste møte.

Utsatt.

 

25.mai 2004 – møte nr. 208
Vedtak:
Vi fortsetter denne saken

på egen tema-dag for RGB
hvor vi skal snakke om brosjyre- og valg-dag.

Tirsdag 29. juni kl. 16.00 til 21.00.

Vi ordner med mat og drikke.

 

8.juni 2004 – møte nr. 209
Vedtak:
Vi fortsetter denne saken på brosjyre og valg dag.

Tirsdag 29. juni kl. 16.00 til 21.00.

Møtet blir hos Lars Ole.

Vi ordner med mat og drikke.

        

24.august 2004 – møte nr. 211
Vedtak:
Utsatt til neste møte.        

 

31.august 2004 – møte nr. 212

Vedtak:
Utsatt til neste møte.