Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2002 – Enkelt-vedtak

Vi så på enkelt-vedtaket som Tove hadde med seg på møtet.

5. mars 2002 – møte nr. 161
Tove hadde med enkelt-vedtaket sitt.

Vedtaks-møte var hjemme hos Tove.

Basert på tidligere vedtak
og samtale mellom Tove,
foreldrene,
ansatte
og leder i boligen.

Det var et for-møte
før Tove kom på møtet.

Medlemmene i RGB reagerer på
at Tove ikke var med på hele møtet.

Tove syntes det var godt
å være med på møtet.

Tove synes at noe ble rettet på.

Tove ble fornøyd til slutt.

Jon Erling har også vært på vedtaks-møte
sammen med mor,
hoved-kontakt
og daglig leder.

Jon Erling ble fornøyd.