Rådgivningsgruppen

Nr. 03/1999 – Samspill 99

RGB ønsket å sende et par representanter til SAMSPILL 99 i Trondheim, men på grunn av at den økonomiske situasjonen ikke var klarlagt og avslag på søknad om støtte, fikk vi ikke mulighet til å reise.

03/99     SAMSPILL 99

 

  1. februar 1999 – møte nr. 105

                    Anja kontakter Kirsten H. Haugen og

spør om hun kan tenke seg å være

tilrette-legger på Samspill-konferansen.

Hvis hun synes det er greit,

må vi jobbe for å skaffe penger.

Hvis alt går i orden

må vi ble enige om hvem som skal dra.

 

  1. mars 1999 – møte nr. 106

                    Renne,Anne og Tove har lyst til  å dra.

Alle har noen kjente som de kan bo hos bortsett fra Anja.

Fristen for å melde seg på

har allerede gått ut

slik at vi må handle raskt.

Anja ringer og melder på 2 kurs-deltagere og en

ledsager.

Vi må reise opp mandag 26.april,

overnatter 2 netter og reise

tilbake onsdag kveld 28. april.

 

Alle ringer så fort som mulig og hører med dem de kjenner om det er greit at vi kommer og over-natter

 

Vedtak:     Hvis alt går i orden

må vi ble enige om hvem som skal dra.

 

  1. mars. 1999 – møte nr. 107

                    Tove, Anne og Anja reiser

hvis vi får det til.

Lars Ole under-søker om det er mulig

å få noe støtte fra kommunen.

 

 

  1. april 1999 – møte nr. 108

                    Vi har ikke klart å skaffe noen penger til reise-utgifter.

Neste gang får vi være tidligere ute

med å søke om penger.

 

Vedtak:     Det blir ingen deltagelse på Samspill 99 fra RGB.

 

  1. april 1999 – møte nr. 108

                    Vi har ikke klart å skaffe noen penger til reise-utgifter.

Neste gang får vi være tidligere ute

med å søke om penger.

 

Vedtak:     Det blir ingen deltagelse på Samspill 99 fra RGB.