Rådgivningsgruppen

Nr. 03/1998 – Verdens-kongress i Nederland

Hvert fjerde år samles utviklingshemmede fra hele verden til kongress.Flere av gruppens medlemmer ønsker å reise på kongressen og treffe andre utviklingshemmede.

14. april 1998 – møte nr. 88
Renne kan tenke seg å reise
og er interessert i å dekke deler av reisen selv.

Anne er også interessert.

Tove er ikke sikker.

Vedtak:
Lars Ole lager forslag til søknad om
penger til å dekke reise-utgifter.

Søknaden skal sendes til BIOM v/kommunal-direktøren.

 

21. april 1998 – møte nr. 89
Marianne og Per har veldig lyst til å reise.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

5. mai 1998 – møte nr. 90
Det blir sannsynligvis et møte
med sone-lederne i Bærum kommune
på torsdag 18. juni 1998.

På møtet vil vi fortelle om RGB`s arbeid og
sjekke mulighetene
for at gruppen kan få flere tilretteleggere.

Vedtak:
Noen i gruppen skal være med på møtet.

Det vil koste ca. kr. 25.000 å reise til Nederland
for en deltager og en ledsager.

Dette er ikke medregnet lønn til ledsager.

Vi er derfor avhengig av støtte fra Bærum kommune.

Det er 5 av medlemmene i gruppen som ønsker å reise.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

26. mai 1998 – møte nr. 91
Vedtak:
Lars Ole sender søknad om økonomisk-støtte
til Bærum kommune v/BIOM.

2. juni 1998 – møte nr. 92
Lars Ole leste opp søknaden
om økonomisk støtte fra Bærum kommune.

Vedtak:
Avventer svar fra Bærum kommune.

 

23. juni 1998 – møte nr. 93
Vi vet ennå ikke noe om vi får støtte fra kommunen.

Vedtak:
Avventer svar fra Bærum kommune.

8. september 1998 – møte nr. 94
De som reiste var Per,
Anne
og Renne.

Lars Ole og May Britt
var med som tolker.

RGB`s deltakere på verdens-kongressen
møtte ordføreren på hans kontor
og fortalte om turen.

Vi fikk kr. 5000.- ekstra til reise-kassen fra ordføreren.

Nå mangler vi bare kr. 10.000 for å dekke opp alle utgiftene.

Det er da ikke tatt med deltakernes eget utlegg på kr. 30.000.

Alle var enige om at det var en kjempe-spennende
å delta på Verdens-kongress.

Nærmere referat blir laget senere.

Forslag om å lage en tema-kveld på «KLUBBEN»
som en forberedelse til intervjuene
med Budstikka og Bæringen.

Vi møtes hjemme hos Anne på torsdag 17. september
og planlegger forelesningen om Verdens-kongressen.

Anne lager en enkel middag til oss.

De som kommer til Anne er Per,
Renne,
May Britt
og Lars Ole.

Vedtak:
RGB lager en tema-kveld i Løkkeåsveien 2
i samarbeid med «KLUBBEN».

På kvelden forteller vi om Verdens-kongressen
og om gruppens arbeid.

 

29. september 1998 – møte nr. 95
Vedtak:
Utsatt til neste møte.

13. oktober 1998 – møte nr. 96
Vedtak:
Utsatt til neste møte.

27. oktober 1998 – møte nr. 97
Forslag om å delta i kurs som handler om hvordan
man presenterer saker.

Ragnhild holder kurset.

Vedtak:
Per,
Anne
og Renne
ønsker å delta.

10. november 1998 – møte nr. 98
Det ble gjennomført et presentasjons-kurs
lørdag 7. november 1998.

Vedtak:
Referat v/Per og Anne på neste møte.

 

24. november 1998 – møte nr. 99
Renne mente det var viktig å ha presse-konferansen før jul.

Lars Ole har ikke fått laget ferdig videoen
fra konferansen ennå.

Vedtak:
Lars Ole avklarer med Tove Wangensten
og Odd Reinfeldt om mulige datoer før jul.

1. desember 1998 – møte nr. 100

Vedtak:
Presse-konferansen er utsatt til over jul.

Alle har så mange avtaler før jul
at det var vanskelig å finne en tid.