Rådgivningsgruppen

Nr. 03/1997 – Miljø-vennlig hus-holdning

Vi har sett på informasjonen som ble delt ut til kommunens innbyggere.

11. februar 1997 – møte nr. 65
Renne syntes det lettere før det ble
miljø-vennlig husholdning.

Vi leste om den nye gjenvinnings-stasjonen på Høvik
i Bæringen fra 7. januar.

Ingen i gruppen kunne huske at
de hadde fått noe informasjon fra kommunen
om hvordan de skulle behandle søppelet sitt.

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med renovasjons-vesenet og
ber om informasjons-materiell.

Vi fortsetter saken på neste møte.

 

26. februar 1997 – møte nr. 66
Lars Ole har bedt renholds-verket sende informasjon.

De lovte å sende dette,
men vi har ikke fått noe ennå.

Forslag fra Rene om at plast-pose
kan brukes for å vise at det er plast (se vedlegg 1/66).
For å vise om det er hard eller myk plast,
kan det være to hender
som ikke klarer å bøye noe
for hard plast.

Og hender som klarer å bøye noe
for myk plast.

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

11. mars 1997 – møte nr. 67
Vi har fått flere informasjons-brosjyrer fra Renholds-verket.

Vi ser på en og en brosjyre på møtene fremover.

Vi starter med med brosjyren:
Spesial-avfall – må behandles spesielt.

Renne synes bildene er utydelige
og teksten for liten.

«Hjemme hos deg»,
er lettere å forstå enn «husholdning».

Vedtak:
Anne skal levere spreng-stoff.

Renne skal lever plante-vernmiddel.

Tove skal levere gammel-olje.

1. april 1997 – møte nr. 68
Vi fikk ikke tid til å ta opp denne saken.

Vedtak:
Saken utsettes.

15. april 1997 – møte nr. 69
Renne ville levere plantevern-middelet tilbake til butikken.

Tove ville levere gammel olje på en bensin-stasjon.

Hvis man finner dynamitt,
bør man ta kontakt med politiet
eller forsvaret.

Vedtak:
Vi fortsetter med brosjyrene på neste møte.

30. april 1997 – møte nr. 70
Vedtak:
Utsettes.

13. mai 1997 – møte nr. 71
Vedtak:     Utsettes.


27. mai 1997 – møte nr. 72
Vi så på avfalls-guiden.

Tegningene er for utydelige.

Det står om Skvette`n stasjon,
men ikke hvor man kan finne den.

Vedtak:
Fortsetter saken.

Alle ser på brosjyren om miljø-stasjonen
ved Isi avfalls-anlegg.

17. juni 1997 – møte nr. 73
Vedtak:
Utsatt.

2. september 1997 – møte nr. 74
Vedtak:
Saken avsluttes.