Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2023 – Kurs i bruk av DigiMeg

.

24. oktober 2023- møte nr. 548
Vi får kurs i bruk av dette verktøyet på neste møte.

Kurset starter kl. 12.00 og er ferdig kl. 15.00.
Kerstin og Mikke kommer fra Sverige
for å lære oss DigiMeg.

Cora og Kenneth.
Cecilie, Merete, Morten og Håkon trenger Ipad

Vedtak:
Alle tar med e-post adresse og apple-id til neste møte.

07. november 2023- møte nr. 549

Vedtak:
Alle tar med e-post adresse og apple-id til neste møte.

21. november 2023- møte nr. 550
Håkon ønsket at sakslisten til RGB legges inn i DigiMeg.
Det er meningen at de skal,
men vi må finne en god måte å gjøre det på.

Vedtak:
Spørsmålet om saks-lister tas på neste møte med folka fra DigiMeg.

5. desember 2023- møte nr. 551
Lars Ole jobber med å legge inn maler i DigiMeg.

Vedtak:
DigiMeg blir stedet for referater og saklister fra 2024.

9. januar 2024- møte nr. 552
Lars Ole har laget en mal for referat og saks-liste.
Disse kan brukes når man har møte,
slik at referatet blir tilgjengelig for alle.

Vedtak:
Vi venter med full oppstart av DigiMeg
til etter dialog-konferansen «Snakke sammen» 7. februar.