Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2022 – Støtte-kontakt

.

25. oktober 2022- møte nr. 531
Erik hadde med et brev fra kommunen
hvor det står at de vurderer å avslutte
vedtaket hans om støtte-kontakt
som han har hatt i veldig mange år.

Vi har sendt e-post til Marit Åberg med spørsmål om
mer informasjon om støtte-kontakt-ordningen.

Vi har også invitert henne til å komme på neste SAR-møte
og fortelle om støtte-kontakt-ordningen.

Vedtak:
Venter på svar.

08. november 2022- møte nr. 532
Marit dukket ikke opp som avtalt.
Ingen beskjed.

Vi snakket litt med til-rette-leggerne om saken.

Så på et innlegg på NFUs sider om saken.

Vedtak:

Fortsetter saken på SAR-møtet

06. desember 2022- møte nr. 533
Marit dukket ikke opp som avtalt.
Ingen beskjed.

Vi snakket litt med til-rette-leggerne om saken.

Så på et innlegg på NFUs sider om saken.

Vedtak:

Fortsetter saken på SAR-møtet

17. januar 2023- møte nr. 534
Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.
Da kan vi ta opp saken på nytt.

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet


31. januar 2023- møte nr. 535

Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.
Da kan vi ta opp saken på nytt.

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet

13. februar 2023- møte nr. 536
Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.

Da kan vi ta opp saken på nytt.

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet

13. februar 2023- møte nr. 536
Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.
Da kan vi ta opp saken på nytt.

Lars Ole tar opp saken med staben.

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet


14. mars 2023- møte nr. 537
Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.
Da kan vi ta opp saken på nytt.

Lars Ole tar opp saken med staben.

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet


28. mars 2023- møte nr. 538
Vi har fortalt tildelings-kontoret
at vi kan hjelpe til med å lage lettlest informasjon.

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet

11. april 2023- møte nr. 539
Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet