Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2021 – TryggEst-seminar

.

14. september 2021- møte nr. 513

John-Ingvar fra Bufdir har spurt oss
om vi kan delta på samling for

Vedtak:
Cecilie, Frøydis, Erik og Gro


28. september 2021- møte nr. 514

John-Ingvar fra Bufdir har spurt oss
om vi kan delta på samling
for ansvarlige for TryggEst i kommune.

Konferansen er i Oslo 20. oktober.

På konferansen skal en ny hjemmeside vises.

Vi skal være å fortelle om denne.

Vedtak:
Cecilie, Frøydis, og Cora blir med.
Vi lager en film på forhånd
som forteller vår historie
om det vi ser på hjemmesiden.

12. oktober 2021- møte nr. 515

Vedtak:
Cecilie, Frøydis, og Cora blir med.

Vi lager en film på søndag 17. oktober.

26. oktober 2021- møte nr. 516

Vi har sett på opptaket fra seminaret.

Vedtak:
Vi legger filmen på Facebook.