Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2020 – Tema-kveld om IP og BPA

.

04. februar 2020- møte nr. 503
Vi har invitert Karin Sjølinder til møte 3. mars
for å starte arbeidet med å lage tema-kvelden.

Venter på svar!

Vedtak:
Vi fortsetter saken på SAR og i RGB.
Saksnr. i SAR: 02/19.

03. mars 2020- møte nr. 504
Vi tok en rask presentasjonsrunde først.

Karin Sjølinder jobber på tildelingskontoret i kommunen.
På fritiden spiller hun fløyte.

BPA
Vi startet med å snakke om hva BPA-står for.
Brukerstyrt – personlig – assistent.
Vi snakket om hvert enkelt av ordene.
Vi ønsker å ta med litt fra historien til BPA.
Når, hvor og hvorfor startet det?
Hva kan en BPA gjøre?
Hva kan en BPA IKKE gjøre?
Kav på, rett på, rammer og regler.
Bruker-historier fra Bærum.
Vi kjenner noen som har BPA.

IP
Individuell – plan
Mine mål, jobbønsker, bolig ønsker …..
Hvordan nå målene?

Hvilke regler og rammer gjelder?

De som hjelper meg på forskjellige måter,
møtes sammen med meg
og vi blir enige om hvordan målene kan nåes
og hvem som kan gjøre hva!

Koordinator
Vi avsluttet med å snakke om koordinator-rollen.
Den må vi også si noe om på tema-kvelden.

Vedtak:
Karin har mulighet til å komme tilbake hit
og så kan vi fortsatte arbeidet.
Hun kommer 14. april kl. 12.00.

Sak nr.02/19 i SAR.

22. september 2020- møte nr. 505
Karin Sjølinder har mulighet til å komme tilbake hit
så kan vi fortsatte arbeidet.

På grunn av korona,
så tar vi det video-møte (teams).

Vedtak:
Tar kontakt med Karin etter neste møte.

 

06. oktober 2020- møte nr. 506
Karin Sjølinder har mulighet til å komme tilbake hit
så kan vi fortsatte arbeidet.

På grunn av korona,
så tar vi det video-møte (teams).
Vedtak:
Tar kontakt med Karin etter neste møte

20. oktober 2020- møte nr. 507

Vi hadde video-samtale med Karin.

Vi satser på en tema-kveld i slutten av februar
eller begynnelsen av mars 2021.
Hvis vi ikke kan møtes på vanlig måte,
så lager vi et webinar.

Vi snakket om å lage ferdig et program for kvelden
og kopi av lysbildene vi skal bruke.
Skal også lage en beskrivelse av hvordan
man kobler seg opp hvis vi må bruke webinar.

Ordet webinar må legge inn i ordbanken.

Temaer vi har snakket om:
– Regler for BPA og IP
– Hvem er sjefen?
– Hva kan en BPA ikke gjøre
– Hva gjør assistenten?

Fortelle bruker historier for å lettere forstå.

Bruke bilder og video-eksempler.
Bilfører -hvem styrer?  Bilde på dette.

Historien til BPA/IP – hvordan startet.

Vedtak:
Neste videomøte er 3.11 kl. 13.00

 

3. november 2020- møte nr. 508

Karin har laget noen forslag til lysbilder
som kan brukes i forelesningen.

Vi ser på denne og kommer med innspill.

Vedtak:
Neste videomøte er 1. desember kl. 10.45 til 11.30

17. november 2020- møte nr. 509

Karin har laget noen forslag til lysbilder
som kan brukes i forelesningen.

Vi ser på denne på neste møte
og kommer med innspill.

Vedtak:
Neste videomøte er 1. desember kl. 10.45 til 11.30

1. desember 2020- møte nr. 510

Karin har laget noen forslag til lysbilder om BPA
som kan brukes i forelesningen.

Vi gikk i gjennom lysbildene
og snakket om hva BPA handler om.

Vi snakket også litt om hva IP er.
Karin lager forslag til lysbilder om IP til neste gang.

Ordner også de andre tingene vi snakket om.

Vedtak:
Neste videomøte er 15. desember kl. 10.30 til 11.00

1. desember 2020- møte nr. 511

I dag gikk vi gjennom alle lysbildene
og kom med våre tilbakemeldinger.

Noen steder må teksten fordeles på flere lysbilder.

Noen bilder kommer litt feil.

Vi kom med forslag til en kjent person
som har en funksjonshemming som ikke synes så lett.

Vi snakket også litt om hva er dagsplan er.

Ordner også de andre tingene vi snakket om.

Vedtak:
Neste videomøte er 12. januar 2021.
Klokkeslett ikke bestemt.

 

31. august 2021- møte nr. 512

Vedtak: Fortsetter på neste møte.

14. september 2021- møte nr. 513

Vi har sendt

Vedtak: Fortsetter på neste møte.

14. september 2021- møte nr. 513

På grunn av mange saker
og oppstart etter pandemien,
så utsetter vi neste møte med Karin til 11. november.

Vedtak:     Utsettes.

12. oktober 2021- møte nr. 515

På grunn av mange saker
og oppstart etter pandemien,
så utsetter vi neste møte med Karin til 11. november.

Vedtak:  Utsettes.

26. oktober 2021- møte nr. 516

På grunn av mange saker
og oppstart etter pandemien,
så utsetter vi neste møte med Karin til 9. november.

Vedtak:
Sendt epost til Karin

09. november 2021- møte nr. 517
Karin kunne ikke komme i dag.

Vedtak:
Finne ny dato sammen med Karin

 

07. desember 2021- møte nr. 518
Karin kunne ikke komme i dag.

Vedtak:
Finne ny dato sammen med Karin

25. januar 2022- møte nr. 519
Karin kunne ikke komme i dag.

Vedtak:
Finne ny dato sammen med Karin

08. februar 2022- møte nr. 520
Karin kunne ikke komme i dag.

Vedtak:
Finne ny dato sammen med Karin

22. februar 2022- møte nr. 521
Vi gikk igjennom det som er laget så langt.
Vi trenger tid på å huske tilbake til det vi har gjort.

Vedtak:
Finne nye datoer for samarbeid med Karin denne våren.

01. mars 2022- møte nr. 522
Forslag til datoer med Karin er 5. april og 10. mai.
Så kan vi informere de andre på SAR-møtet 25. Mai.
Satser på tema-kveld tidlig på høsten.

Vedtak:
Vi sender datoene til Karin

05. april 2022- møte nr. 523
Forslag til datoer med Karin er 10. mai.
Så kan vi informere de andre på SAR-møtet 25. mai.
Satser på tema-kveld tidlig på høsten.

Vedtak:
Vi sender datoene til Karin.


19. april 2022- møte nr. 524

Forslag til datoer med Karin er 10. mai.
Så kan vi informere de andre på SAR-møtet 25. mai.
Satser på tema-kveld på høsten.

Vedtak:
Vi har sendt purring til Karin

10. mai 2022- møte nr. 526
Vi har sett på de lysbildene som er klare.

Har også sett på noen lysbilder Lars Ole har laget.

Vedtak:
Fortsetter saken til høsten.

14. august 2022- møte nr. 527
Vi har sett på de lysbildene som er klare.

Har også sett på noen lysbilder Lars Ole har laget.

Vedtak:
Fortsetter saken denne høsten.

30. august 2022- møte nr. 528
Vi har sett på de lysbildene som er klare.

Har også sett på noen lysbilder Lars Ole har laget.

Vedtak:
Fortsetter saken denne høsten.


13. september 2022- møte nr. 529

Vedtak:
Fortsetter saken denne høsten.

11. oktober 2022- møte nr. 530

Vedtak:
Fortsetter saken denne høsten.

25. oktober 2022- møte nr. 531
Har begynt å planlegge mer nøye.

Hvem som skal snakke når
og hvilke bilder vi skal bruke.

Vi har funnet nye løsninger
på noen av de vanskelige temaene.

Vi lurer på om å invitere folk fra Asker kommune.

Invitere Budstikka og TV-BRA til å dekke tema-kvelden.

Skal vi være på Kunnskaps-senteret eller BIP-hallen?

Merete foreslo en skole.

Vi må avtale nærmere med Gry Nilsen
og kanskje en annen
som kan snakke om egne erfaringer med IP.

Vedtak:   

Fortsetter på neste møte,
da kommer også Karin.
Lars Ole inviterer Asker når det nærmer seg.

08. november 2022- møte nr. 532
I dag har vi snakket om IP
og hva det handler om.

Vi har forandret mange av lys-bildene.

Vi har laget forslag til spørsmål
som kan brukes i gruppe-arbeidet om IP.

Vedtak:
Karin sender oppdatert presentasjon til oss.

06. desember 2022- møte nr. 533
Vi finner to dager i samme uke
en gang etter påske.

Vi går for tirsdag og onsdag.

Sjekker hva kunnskaps-senteret vil koste.
Sjekke hva det koster å få varmet opp en suppe.

Vedtak:
Vi må bestemme dato og lage invitasjon.

17. januar 2023- møte nr. 534
Vi kan lage suppe i Løkkeåsveien og spise der.
Bruke Kunnskapssenteret (mye ledig)

Vedtak:
Vi må bestemme dato og lage invitasjon.

31. januar 2023- møte nr. 535
Sendt e-post til Kai med spørsmål om å lage mat.

Vedtak:

Forslag til datoer er tirsdag 9. og onsdag 10. mai.

13. februar 2023- møte nr. 536

Kai skal gjøre alt han kan for å holde av huset til oss.
Ikke endelig bekreftet.
De nye datoene har vi ikke spurt om.

Kunnskapssenteret var ikke ledig 9. og 10,
så derfor måtte vi bestille uken før,
men andre ukedager.

Vi ønsker helst tirsdag og onsdag,
fordi det passer best med andre aktiviteter.

Vedtak:
Nye forslag til datoer er onsdag 2. og torsdag 3. mai.
Vi beholder fortsatt tirsdag 9. og onsdag 10. mai.

13. mars 2023- møte nr. 537

Det er ledig de første datoene vi avtalte,
så det blir tema-kveld tirsdag 9. og onsdag 10. mai.

Vi har fått ordnet med møte-lokaler i kommune-gården.
Trenger en endelig bekreftelse.

Vi må gi beskjed til Kai i Løkkeåsveien 2
og til Kunnskapssenteret beskjed om nye datoer.

Vi har invitert Karin på vært neste møte.
Slik at vi kan lage ferdig opplegget.

Gry har sagt ja til å være med begge kveldene.

Vedtak:
Lars Ole følger opp oppgavene.


28. mars 2023- møte nr. 538
Vi trenger en som kan snakke om IP.
Invitere TV-BRA til å lage reportasje.
Invitere Budstikka.

Vedtak:
Lars Ole følger opp oppgavene.

11. april 2023- møte nr. 539
Vi trenger en som kan snakke om IP.
Invitere TV-BRA til å lage reportasje – har sendt forespørsel.
Invitere Budstikka.

Vedtak:
Lars Ole følger opp oppgavene.

25. april 2023- møte nr. 540

Invitere TV-BRA til å lage reportasje – har sendt forespørsel.
VI har ikke hørt noe, så Lars Ole purrer opp
og sender en kopi av invitasjonen.

Hvem kommer hvilke dager:

Tirsdag:     Cecilie, Morten, Erik og Lars Ole
Stine og Karin, koordinerings-enheten og Gry
Onsdag:     Cecilie, Gro, Cora, Merete og Lars Ole

Stine og Karin, koordinerings-enheten og Gry

Hvem invitere Budstikka?

Vi har bestilt Indisk kyllingsuppe på tirsdagen
og Cowboy-gryte på onsdagen.

Vedtak:
Lars Ole følger opp oppgavene.

09. mai 2023- møte nr. 541
Vi fikk aldri noe svar fra TV-BRA.

Vi gikk igjennom opplegget for kvelden
og spørsmålene til det lettleste heftet om rettigheter.

Spørsmålene ble skrevet ut.

Vi bestemte hvem som skulle ønske velkommen.

Cecilie tar oppgaven, hun kommer begge dagene.

Maten kommer i god tid før vi skal spise.

Det kommer ca. 30 personer i dag
og 40 i morgen.

Vedtak:
Oppgaver er fordelt, dette blir spennende.

23. mai 2023- møte nr. 542
Det var både interessant og gøy.

Det var til sammen 80 deltakere.

Cecilie ønsket velkommen på tirsdagen
og Merete stilte opp på onsdagen.

Vi spurte deltagerne på slutten om hva de synes.
Alle ga hyggelige tilbakemeldinger
og ville gjerne komme tilbake neste gang.

Vedtak:
Ikke holde tema-kveld samme dag som SAR.
Det ble litt for mye for enkelte.