Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2013 – NAKU-konferanse juni 2013

Vi har bidratt som konferanse-verter på konferansen.

12.mars 2013 – møte nr. 376
Cato Ellingsen er vernepleier og jobber for NAKU
– Nasjonal kompetansemiljø for utviklingshemmede i Trondheim.
Han har sitt kontor i Oslo.
Privat så skriver Cato en blogg som heter vernepleieren.com.

NAKU har en hjemmeside
for de som jobber i tjenesten for utviklingshemmede
i hele landet.

Er det noe på hjemmesiden vi vil gi tilbakemelding på,
så må vi bare gi beskjed.
RGB kan tenke seg å ha en stand på konferansen,
hvor vi informerer om RGB
og viser vårt arbeidet med FN-konvensjonen.

Cato har ansvaret for konferansen i Oslo,
og kan tenke seg å be oss om å hjelpe til på konferansen.

Cato tenker på oppgaver som registrering av deltakere,
sekretariatet for spørsmål og å ta i mot gjester.

Det er noen andre som jobber med Trondheims-konferansen,
så deltagelse på denne konferansen må Cato ta opp med de.

John-Harald foreslår at noen tar bilder
som kan brukes på hjemme-siden.

Det planlegges en mottakelse på Rådhuset dagen før på
kvelden.

Kanskje det er behov for noe hjelp.

Vi må snakke om vi kan tenke oss å stille opp i forhold til intervjuer.

FN-konvensjonen og melding til stortinget
om levekår og tilbud til mennesker med utviklingshemming,
er temaer på konferansen.

Cato ønsker også forslag til kulturelle innslag.

Haug skoles musikk-korps
og gitar/sang med Steinar ble foreslått.

Vedtak:
Cato skal ta opp saken
og sender oss en skriftlig forespørsel
innen neste møte som er 2. april.


02.april 2013 – møte nr. 377
Vedtak:
Cato skal ta opp saken
og sender oss en skriftlig forespørsel
innen møte den 16. april.

16.april 2013 – møte nr. 378
Vi utvider antall møter for vår-semesteret
og tar med tirsdag 18. juni på planen.

Denne dagen hjelper vi til i sekretariatet
og har stand på NAKUs konferanse i Oslo.

John-Harald og Lars Ole
sørger for å ta bilder på konferansen.

NAKU lager en liste
over hvilke oppgaver
vi kan bidra med
på konferansen.

Vedtak:
Vi har sendt svar til Cato
om at vi ønsker å bidra på konferansen.

30.april 2013 – møte nr. 379
Vedtak:
Vi venter på mer informasjon fra Cato i NAKU.

14.mai 2013 – møte nr. 380
Vedtak:
Vi venter på mer informasjon fra Cato i NAKU.

28.mai 2013 – møte nr. 381
Vi har lest e-posten fra Cato
og snakket om både mottagelsen på mandag 17. juni
og selve konferansen tirsdag 18. juni.

Vedtak:
Sendt over liste til Cato
om hvem som blir med
hvilke dager.

11.juni 2013 – møte nr. 382
Vi skal møte opp foran rådhuset kl. 17.00 på mandag 17. juni.

Mottagelsen starter kl. 19.00 og varer til kl. 21.00.

Vi må ha pene klær.

Vi skal også snakke med Cato
om hvilke oppgaver vi skal ha på tirsdagen.

På tirsdagen skal vi møte på Oslo Plaza kl. 08.00.

Vedtak:
Cora reiser alene,
Steinar reiser alene.

Vi andre møtes på Rykkinn-bussen.

Lars Ole ordner med brosjyre-materiell på fredagen.