Rådgivningsgruppen

Nr.02/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Vi har vært høringsinstans på spørsmålene kommunen har tenkt å bruke i undersøkelsen.

23.mars 2010 – møte nr. 318
På siste møte sa vi ja
til å jobbe med spørsmålene
i brukerundersøkelsen.

Våre tilretteleggere fikk i oppdrag å tilrettelegge.

Vi delte oss i to grupper og jobbet med spørsmålene.

Mulig forslag er å ha svaralternativene ja og nei,
for så å gradere dette i neste omgang
med bruk av vekt/bilder.

Vedtak:
Vi jobber videre med spørsmålene på neste møte.

 

6.april 2010 – møte nr. 319
På møte i arbeidsgruppen for brukerundersøkelsen
ble det bestemt at det skal settes ned en gruppe
med ansatte og brukere
som skal jobbe videre med undersøkelsen.

Det planlegges også en pilotundersøkelse i Asker.

Vedtak:
Vi venter på neste forslag fra arbeidsgruppen.

 

20.april 2010 – møte nr. 320

Vedtak:
Vi venter på neste forslag fra arbeidsgruppen.

 

4.mai 2010 – møte nr. 321
Lars-Ove har vært på møte i planleggings-gruppa.
Berit Skjerve i prosjekt undervisnings-hjemme-tjenesten
og Jack Eklund leder for arbeidssentrene
var også med på møtet.

Arbeidstakere som deltar fra arbeidssentrene
får permisjon med lønn
for å delta i arbeidsgruppa.

Planleggings-gruppen lurer på om RGB
kan tenke seg å være referanse-gruppe.

Vedtak:
Vi kan tenke oss å våre referanse-gruppe,
men det blir en av flere saker vi jobber med.