Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2007 – Brukerundersøkelsen i Løkkeåsveien 2

Vi så på spørsmålene i undersøkelsen. Vi sendte våre innspill til avdeling for tjenesteutvikling og funksjonshemmedes råd.

16.januar 2007 – møte nr. 255
Vi har sett på spørsmålene i brukerundersøkelsen
og  vi har skrevet ned våre kommentarer.

Vedtak: 
Sende svaret til tjenesteutvikling med kopi til
funksjonshemmedes råd v/Anne Kvaal.