Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2006 – Bærum-konferansen 2006

Saken het tidligere LOKAL KONFERANSE 2006. Dette har vært årets største sak og vi har jobbet med denne på samtlige møter dette året. Se egen rapport fra konferansen.

31.januar 2006 – møte nr. 238
Arbeids-oppgaver
Vi må fordele arbeids-oppgaver.

Hva skal den enkelte gjøre?

Hvilke oppgaver passer for den enkelte.

Hvilke temaer?

Vi må lage program.

Når og hvor?

Vi må ha et system som fungerer,
innsjekking osv.

Det er vel RGB som skal stå for dette,
eller skal vi samarbeide med noen om dette.

Hvem skal inviteres?

Ulf?
Grunden?

NFU,
Samfunn for alle,
lokal og sentral organisasjon?

SOR – Samordningsrådet.

Tema
Brukerråd på forskjellige arenaer.

Ansvar
John-Harald og Rita

Fortelle om hva vi gjør og holder på med i RGB,
oppgavene våre osv.

Leif Kåre
Rita
og John Harald
foreslår at Leif Kåre
leder konferansen
med tilrettelegging.

Leif Kåre vil at tilretteleggerne
skal vurdere dette.

Matservering
Rune,
Jack i forhold til arbeid

Vedtak:
Fortsette saken på neste møte.

  

14.februar 2006 – møte nr. 239
Lage et eget arbeids-hefte
og en felles perm og tavle.

Spørre våre kontakt-personer

om de støtter arbeidet med LK-06.

Leif Kåre mener det er viktig at vi har en plan
som gjør at vi kommer i mål med arbeidet.

Vi må søke Akershus-fondet om penger.

Forslag å vise bilder fra LK-04 på NFUs årsmøte.

Vedtak:
John-Harald sjekker dato for årsmøte i Fylkeslaget.

Fortsette saken på neste møte.

 

28.februar 2006 – møte nr. 240
Lage et eget arbeids-hefte og en felles perm og tavle.

Spørre våre kontakt-personer
om de støtter arbeidet med LK-06.

Leif Kåre mener det er viktig at vi har en plan
som gjør at vi kommer i mål med arbeidet.

Vi må søke Akershus-fondet om penger.

Forslag å vise bilder fra LK-04 på NFUs årsmøte.

Vedtak:
John-Harald sjekker dato for årsmøte i Fylkeslaget.

Fortsette saken på neste møte.

 

14.mars 2006 – møte nr. 241
Dato for Lokal konferanse 06 er i uke 47 eller 48.

NFUs landsmøte på Lillehammer
er 26 til 29. oktober 2006.

Vi må søke Akershus-fondet om penger.

Forslag å vise bilder fra LK-04 på NFUs fylkeslags årsmøte.

Skjer det andre store ting i uke 47 eller 48
som vi må ta hensyn til?

Konferansen blir mandag og tirsdag.

Vedtak:
Lars Ole snakker med Fylkeslaget av NFU
og lager en søknad om midler fra Akershusfondet
innen 31. mars 2006.

 

28.mars 2006 – møte nr. 242
Søknad er sendt til Akershusfondet.

Det er Fylkeslaget som står som søker.

Se ellers sak 03/06.

Vedtak: 
Intet spesielt.

 

2.mai 2006 – møte nr. 244
Bærum kommunes års-hjul
viser ingen spesielle arrangementer
de datoene vi har satt opp.

De fleste av de vi har snakket med,
fore-trekker 20. og 21. november.

Kultur-huset er dessverre ikke ledig noen av datoene.

Vi har holdt av Sandvika teater.

Vedtak: 
Vi bestemmer at Lokal konferanse
skal arrangeres på følgende datoer:
Mandag 20. november
og tirsdag 21. november 2006.

Lars-Ove sender en e-post
og bestiller teateret.

Lars Ole undersøker om Kino 1 er ledig.

 

16.mai 2006 – møte nr. 245

Vedtak: 
Utsatt til neste møte.

Alle tar med arbeids-permen.

 

30.mai 2006 – møte nr. 246
Vi har fått avslag fra Akershus-fondet.

Lars Ole har snakket med formannen
og med NFU Akershus.

Rune har laget en video.

Den heter ”Arbeids-glede”

Martin er hoved-personen.

Vi skrev ned våre ideer
på temaer til programmet

Vedtak: 
Lars Ole jobber med å anke avgjørelsen.

Dette gjøres i samarbeid med NFU.

Ellen søker om midler fra kulturmidler
til frivillige organisasjoner i kommunen.

REGA-rådet søker på vegne av SAR
om kr 50 000.- til fritidsdelen.

Ellen søker DnB NOR til høsten.

BKA-rådet jobber med programmet

For tema arbeid på sine møter.

REGA- rådet jobber videre med
programmet for fritid på sine møter

Lars-Ove innkaller til et møte for tema hjem

 

13.juni 2006 – møte nr. 247
Leie av Sandvika teater er bekreftet.

Vedtak: 
Sjekke muligheten for ettermiddagen på mandag
og formiddag på tirsdag.

 

29.august 2006 – møte nr. 248
Konferanse i Sverige og Danmark.

Vi har satt opp ønsker og mulighet for studie-tur.

Hvis for mange ønsker å dra et sted,
må vi ta lodd-trekning.

Vi synes det er fint hvis det er noen studenter
som kan tenke seg å hjelpe til.

Det er behov for tilretteleggere for gruppe-ledere,
praktiske oppgaver,
festen og annet.

Samles til et orienterings-møte,
hvor vi fordeler roller.

Møteplan fremover.

Felles-møte LK
onsdag 27. september kl. 18-21

Felles-møte LK / Temahelg
lørdag 11.
og søndag 12. november
kl. 13 – 16.

Egen mobil-telefon

Tar det opp på torsdagens møte med SAR.

Invitasjon og plakat

Tone har tenkt mye på plakat.

Lager et forslag på ark,
legges inn på PC.

Plakat ferdig i midten av september
og invitasjon i begynnelsen av oktober.

Baguetter på torsdag er greit.

Film og bilder:
John-Harald ønsker oppdrag
med video/bilder
på konferansen.

Hvordan jobbe med bruker-råd som tema.

Alle tenker på dette.

Vedtak: 
Fortsetter saken på møtet med SAR.

 

12.september 2006 – møte nr. 249
Leif Kåre forteller at han er i gang
med et foredrag
som handler om blant annet mobbing.

Nasjonal konferanse på foreningen Grunden
John-Harald forteller fra Gøteborg.

Det var nesten 130 deltakere på konferansen.

Deltakerne kom fra flere steder i Sverige.

Det var gruppearbeid i 6 grupper.

Svensk TV2 filmet på konferansen.

Jeg synes det var lite pauser.

På avslutningen inviterte jeg alle
til å komme på vår konferanse i november.

Ønsket med konferansen
var at det skulle lages foreninger
rundt i hele Sverige.

Hvis de ble mange medlemmer ble de sterkere
– sammen er vi sterke.

Vi ble spurt om å være medlem av Grunden?

 

ULFs konferanse Fra Åndssvak til borger
Vi blir 8 som drar til Danmark.

Vi drar fra Gardemoen kl. 19.10 på onsdag 13. september
og kommer hjem fredag 15. september ca. kl. 23.00.

Konferansen er i Vejle på torsdag 14. september.

På fredag skal vi spise frokost med ULF.

Bærum-konferansen
Vi har laget forslag til plakat.

Vedtak: 
Alle synes vi skal støtte medlemskap i Grunden.

Plakaten sendes ut til de som ønsker det.

 

26.september 2006 – møte nr. 250
Vi har sett på bilder og video fra Danmarks-turen.

Sett på lett-lest tekst i arbeids-heftet.

Fint hvis de som er medlem av ulike brukerråd,

kort kan fortelle om sine erfaringer.

Det trenger ikke være mer enn 2 minutter.

Vedtak: 
Vi melder inn RGB som støttemedlem i ULF.

 

10.oktober 2006 – møte nr. 251
ULF og Grunden har sagt ja til å fortelle om siste nytt
fra sine land under åpningen på mandag.

De har også sagt ja
til å holde foredrag på temaet fritid.

 

Brobygger-ligaen skal holde foredrag
om tros- og livssynsfrihet
for mennesker med utviklingshemming.

De kommer til å delta på en SOR-konferanse i november
og fortelle om det de har lært på konferansen.

 

Politikere
Vi ønsker å invitere 6 politikere
til å ha en oppgave på konferansen.

Vi ønsker at de skal være med på
forelesningene og gruppearbeidene

på tema hjem.
Arbeid
og kultur/fritid.

På felles-avslutningen tirsdag 21. november
ønsker vi at de forteller alle
hva de har opplevd fra sitt tema.

Vi ønsker også at de leser opp
gruppenes viktigste tekst.

Stands
John-Harald sjekker med NFU
om de kan stille opp med en stand,

Vi lager en stand hvor vi deler ut vår brosjyre.

Vi trykker opp store sider,
som vi kan henge på veggen.

Vi må dele på å stå på standen.

 

Påmelding
Kurssenteret har sagt ja
til å hjelpe oss med påmeldingene.

Det setter vi stor pris på.

Program og påmeldings-informasjon
blir ferdig i løpet av helgen.

All informasjon
blir lagt ut
på konferansens hjemmeside.

www.selvbestemmelse.no

Vedtak: 
Lars Ole sender e-post til politikerne.

John-Harald sjekker stand med NFU

 

24.oktober 2006 – møte nr. 252
Politikere
Vi har sendt en ny e-post
og håper at politikerne kommer.

Venter på svar.

Lunsj
Lars-Ove sjekker om kvalitetsenheten
kan ta ansvaret for lunsjen.

Lokaler
Vi har tre store lokaler og mange små grupperom.

Stands
Vi har jobbet med stand hvor vi kan dele ut vår brosjyre.

Fortsetter med denne på neste møte.

 

Påmelding
Deltakere på Ålesund er allerede påmeldt.

All informasjon
blir lagt ut på konferansens hjemmeside.

www.selvbestemmelse.no

Vedtak: 
Se arbeids-hefte

 

7.november 2006 – møte nr. 253
Påmeldings-fristen er utsatt til 15. november.

Til nå er det ca. 75 påmeldte deltagere.

John-Harald har vært på Landsmøte i NFU.

På festen på lørdagen
informerte han
om Bærum-konferansen.

Martin foreleste på Fylkesmøte for Funksjonshemmedes råd.

Han viste filmen ”Arbeids-glede”.

Han delte også ut mange brosjyrer.

Arbeids-oppgaver på tema-dag 12. november.

Politikere

Brit Moe fra Arbeider-partiet
har meldt seg på konferansen.

Anne Gerd har sagt hun kommer,
men står ikke på påmeldings-listen.

Vi trenger 3 politikere,
en for hvert område.

Lunsj
Kvalitetsenheten kan hjelpe til med lunsjen.

Bord og bestikk settes ut før åpning,
mat settes ut rett etter åpning.

Berit,
Kari
og Hilde på mandagen
og Anne,
Jan Gunnar
og Lars Ole på tirsdagen.

De kan også hjelpe til med cafe på kvelden.

Torill og Siv
ordner fra kl. 15.00.

Vi har vært på Brødrene Michelsen
og sett på pålegg.

Vi ønsker å bestille leverpostei,
kaviar,
skinke i skiver,
gulost i skiver,
brunost i skiver,
syltetøy (bringebær og jordbær),
makrell i tomat,
smør.

Ellers må vi kjøpe inn oppskåret birkebeinerbrød,
salat,
tomat,
agurk,
paprika,
juice,
melk.

Vi trenger også gode papptallerkner,
plastbestikk,
pappkrus
og servietter.

Bestille frukt fra Convis til gruppearbeidet.

Lokaler
Vi har sett på Sandvika teater
og funnet ut at vi trenger 6 bord.

3 bord til kaffe/te
og 3 bord til påmeldingen.

 

Stands
NFU,
UAU,
RGB,
BKA/Gråstua,
Grunden,
ULF?,

Påmelding
Nærmere 75 deltakere er påmeldt så langt.

All informasjon
blir lagt ut på konferansens hjemmeside.

www.selvbestemmelse.no

Konferanse-mappe
Hva skal være inne i mappen?

Vedtak: 
Se arbeids-hefte

 

5.desember 2006 – møte nr. 254
Tas sammen med SAR.

Vedtak: 
Se eget referat fra dette møtet.