Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2005 – Kontakt-personer

Kommunalsjef Einar Kindberg ønsket å lage en samarbeids-avtale med oss. Han har utpekt 3 kontaktpersoner, en fra området arbeid, fritid og hjem.

02/05     KONTAKT-PERSONER

 

4.januar 2005 – møte nr. 216

Det er utpekt kontakt-personer for området arbeid og hjem.

For arbeid er det Jack Eklund.

For hjem er det Sven Erik Tholander.

Kontakt-person for fritid er ikke bestemt.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

18.januar 2005 – møte nr. 217

Hva rollen skal være er ikke ferdig-tenkt.

Kontakt-personen ønsker at vi skal finne ut dette sammen.

De tre kontakt-personene representerer viktige arbeids-områder som vi allerede jobber med.

 

Svein kom med forslag om at en av kontakt-personen

legger frem forslaget til avtale for oss på neste møte.

 

Vedtak:     Sette opp liste over e-post adresser.

 

Lage en samarbeids-avtale sammen.

Vi ser på forslaget på neste møte.

Kontakt-personene ønsker å komme på møte 15. februar

for å snakke om avtalen.

Saken tas opp kl. 15.00.

 

1.februar 2005 – møte nr. 218

02/05     KONTAKT-PERSONENS ROLLE

Hans presenterte forslaget til samarbeids-avtale.

Vi gikk igjennom alle 8 punktene.

Noen var lette å forstå,

mens andre var vanskelig å forstå.

 

Vedtak:     Tilretteleggerne og enhets-lederne

bes om å jobbe mer med punktene i avtalen.

 

Det gjelder både lett-lest og innhold.

 

Alle tenker på om det er aktuelt

for RGB å være tilknyttet NFU eller en annen organisasjon.

 

 

 

14.februar 2005 – møte nr. 219

Tilretteleggerne har ennå ikke hatt møte med enhets-lederne.

Se vedlegg 2/219.

 

Vi startet på å gjøre listen lett-lest:

  1. RGB skal gi råd til enhetslederne

for arbeid, fritid og hjem.

 

RGB er et råd i tillegg til

enhetenes egne bruker-medvirknings-råd og styrer.                                                    

  1.    RGB har ansvaret for kontakten med

andre grupper og råd for utviklingshemmede

i Norge og Norden.

 

  1.    RGB har ansvaret for å arrangere konferanser,

tema-kvelder og tema-helger for utviklingshemmede,

ansatte og andre interesserte.

 

Vedtak:              Vi ønsker en liste over enhetenes

bruker-medvirknings-råd og styrer.

Fortsetter saken på neste møte.

 

1.mars 2005 – møte nr. 220

På årsmøte til Bærum lokallag av NFU

fortalte Lars-Ove om RGB og

samarbeidsavtalen mellom RGB og

administrasjonen i kommunen

 

I samarbeidsavtalen er det et punkt om samarbeid med NFU

Vi spurte NFU om de kunne tenke seg

et nærmere samarbeid med RGB.

NFU ville at styret skulle jobbe med videre med saken.

 

Kari Bue som jobber med medlems-registeret i NFU

ønsker å treffe RGB.

Helene Holand kan også tenke seg å treffe RGB.

Hun kan kanskje være en kontakt-person for oss

i forhold til tilknytning til NFU.

 

Vi fortsatte på avtalen, se vedlegg 2/220

 

Vedtak:     Avtalen med tilleggs-forslag er godkjent.

Sendes til kontakt-personene

 

 

29.mars 2005 – møte nr. 221

Tilretteleggerne har ennå ikke hatt møte

med enhets-lederne.

 

Vi gjennomgikk

og godkjente avtalen med tilleggs-forslag

 

Vedtak:     Vi venter nå på innspill fra enhetslederne.

 

12.april 2005 – møte nr. 222

02/05     SAMARBEIDS-AVTALE

Vi har sendt forslag til samarbeids-avtale skrevet på lett-lest

til enhets-lederne (se vedlegg 2/220).

 

Lars-Ove har sendt e-post til enhets-lederne

han informert om samarbeidet med SOR.

Han ba også om tilbake-melding på samarbeids-avtalen.

 

Vi har fått beskjed fra Jack og Hans.

Jack svarer at han har tid til å se på avtalen

sammen med oss i slutten av mai.

Hans sier at han må jobbe med andre oppgaver

og at Kirsten Hognestad Haugen kommer tilbake i slutten av april.

 

Vedtak:     Vi venter på tilbake-meldinger fra enhetslederne

på vårt utkast til samarbeids-avtale.

 

26.april 2005 – møte nr. 223

I det nye forslaget til samarbeids-avtale

er ikke våre ønsker A, B og C fulgt opp.

Det synes vi er synd.

 

Ut-klipp fra forslag til avtale (se vedlegg 2/220 Samarbeids-avtale).

Hva skal være enhets-ledernes oppgaver i avtalen?

RGB har følgende ønsker:

 

  1. Informere RGB om hva som skjer i kommunen
  2. Gi RGB oppgaver i forhold til temaene hjem, arbeid og fritid.
  3. Sende E-post til oss når det skjer noe RGB bør vite
  4. Ha tett samarbeid med tilretteleggerne for å forberede saker.

 

Enhets-lederne ville at A, B og C

skal gjøres av tilrette-leggerne.

 

Enhetslederne ber oss invitere til et møte

for å underskrive avtalen.

 

Vedtak:     Avtalen under-skrives 7. juni 2005

i forbindelse med sommer-avslutningen.

 

18.mai 2005 – møte nr. 224

I samarbeids-avtalen punkt 7.

står det at tilretteleggerne skal i 2005

utrede og fremme forslag om

alternative organisatoriske tilknytninger.

 

Det betyr at tilretteleggerne skal undersøke

om RGB kan være en del av en organisasjon,

for eksempel NFU.

 

Lars-Ove har snakket med

leder av Bærum lokallag av NFU Unni Einekjær

og leder av fylkes-laget Tove Britt Henriksen.

 

De støtter RGB,

de foreslår at RGB snakker med NFU sentralt,

for å finne ut hvordan et samarbeid kan foregå.

 

Lars Ole ha snakket med Greetje Refvem

i Sosial- og helse-direktoratet.

Hun jobber med å lage et kompetanse-miljø

for arbeidet med utviklingshemmede.

Hun vil gjerne treffe tilretteleggerne,

men kan ikke før i begynnelsen av juni.

 

Lars Ole har snakket med Helene Holand i NFU sentralt.  Tilrettetleggerne skal møte henne fredag 27. mai 2005.

 

Vedtak:     Se fast punkt Informasjon

når det gjelder invitasjon til sommer-avslutningen.

 

 

24.mai 2005 – møte nr. 225

Vi snakket om et forslag

om å ha RGB-møter som varer hele dagen.

Alle synes det hørtes fint ut.

 

Forslag om å ha 8 medlemmer i gruppen

Da blir det flere som kan ta i et tak.

 

Samarbeide med mer andre utenfor kommunen.

John-Harald foreslår å starte et samarbeid med

”Inclusion International ”

Dette er en organisasjon som jobber med inkludering

av utviklingshemmede i samfunnet.

De arrangerer verdens-kongresser.

 

Vedtak:     Tilretteleggerne jobber videre med saken.

 

7.juni 2005 – møte nr. 226

Lars-Ove fortalte om tilretteleggernes

besøk på hoved-kontoret til NFU.

De snakket med forbunds-leder Helene Holand.

Hun synes at RGB gjør et bra og viktig arbeid.

Vi fikk en DVD og tips om hjemme-sider

 

Vedtak:     Sjekke hjemme-sidene til Atlas-alliansen

og Inclusion International.

 

Godkjent-samarbeids-avtale

er hengt opp på møterommet i glass og ramme.